Fysikk

Fysikk er generelt sett studiet av samspillet mellom masse, tid og rom. Derfor er fysikk en bred naturvitenskapelig disiplin som dekker emner som mekanikk, elektrodynamikk, termodynamikk, kvantefysikk, optikk og partikkelfysikk mm.

Ny kunnskap er byggestenen for utviklingen av teknologiske gjennombrudd, og disse kan være patenterbare. Plougmann Vingtoft har ansatt en rekke rådgivere med utdannelse innen fysikk, enten på master eller doktorgradsnivå.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer, eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts