Medikoteknikk

Bedrifter innen medikoteknikk begår seg i et høy-patentert område hvor patenter ofte blir opprettholdt og håndhevet i alle de 20 årene hvert patent løper. Utviklingen av medisinsk utstyr er kontinuerlig, og nye patenter må være brede nok til å dekke fremtidige produktutviklinger.

Innen medikoteknik jobber vi typisk for bedrifter som produserer høyt spesialiserte produkter og utstyr til sykehus og legesentre forskjellige steder i Europa, USA og Asia. Medikoteknik omfatter en bred vifte av teknologiske fagfelt som for eksempel elektronfysikk, mekanikk og farmakologi.

Vi har sammensatt et team av patentrådgivere som er teknisk funderte innen maskinteknikk og programvare samt naturvitenskap og kjemi.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering innen laser og optikk eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts