Designbeskyttelse

Designbeskyttelse befinner seg i ofte i grenselandet mellom patenter og varemerker, men kan ikke desto mindre ha avgjørende betydning når du skal ut i markedet med produktet ditt. Våre erfarne eksperter hjelper deg med å avklare hva du skal beskytte. 

For mange varekategorier vil et design har stor kommersiell verdi – og ofte faktisk større verdi enn de funksjonelle aspektene ved et produkt. Det kan derfor være veldig fornuftig å få sett på om du skal søke designbeskyttelse.

Designbeskyttelse styrker dine muligheter i markedet

Med en designregistrering i hånden, kan du beskytte deg mot kopiering, og du har et langt bedre grunnlag for å inngå avtaler med andre om f.eks. lisensiering eller et eventuelt salg av rettigheten. I de fleste profesjonelle sammenhenger er designbeskyttelse en forutsetning for at et samarbeid kan bli aktuelt.

Våre erfarne eksperter hjelper deg med å avklare hva som lønner seg å beskytte. Kanskje er en designbeskyttelse tilstrekkelig, men det kan også være at den bør kombineres med en varemerkebeskyttelse eller en eventuell patentering av unike tekniske funksjoner. Kontakt oss allerede i dag, og få en uforpliktende prat med en av våre patentrådgivere om ditt produkt. Vi behandler naturligvis din henvendelse og din sak fortrolig.

Vi sitter klare ved telefonen…

  • Snakk med en erfaren rådgiver som er ekspert på design og alle aspekter vedrørende beskyttelse av rettigheter
  • Hør om hvordan vi kan gi deg råd om hva som lønner seg for deg i forhold til beskyttelse av ditt design og andre rettigheter
  • Hør om hvordan vi kan hjelpe deg med søknaden, slik at du kan få beskyttet det som er det spesielle ved ditt design, mot kopiering

Les også videre her på siden om hvorfor det kan være klokt å søke designbeskyttelse, hvilke rettigheter du kan oppnå med en designregistrering, og hva våre rådgivere kan gjøre for deg.

 

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

 

Hvorfor designregistrering?

Verden har sett mange eksempler på at det ikke alltid er produkter med den beste funksjonen som selger best, fordi kundene foretrekker et konkurrerende produkt, med et smartere design. Designet har derfor stor verdi, og er et avgjørende element i forhold til markedsføring, branding og salg av et produkt.

Det er ofte en tett sammenheng mellom designbeskyttelse, patenter og varemerker. En designregistrering kan beskytte formen og utseendet av et helt produkt eller enkelte deler av det. En registrering av et design kan bl.a. brukes til å hindre andre i å bruke samme eller lignende design i sine produkter.

Er designbeskyttelse nok?

Svaret er noen ganger ja, men ikke alltid. Det er derfor vesentlig å undersøke og overveie hvordan du på beste måte beskytter designet og produktet ditt. For eksempel kan designet på en bærbar PC eller emballasjen til en melkekartong inneholde tekniske elementer som bør beskyttes med et patent.

Det er mulig å beskytte både emballasje, matvarer, klær, møbler, produksjonsmaskiner, grafisk design, websider, interiørdesign, typografi og mye mer. Tekniske funksjoner eller virkning kan derimot ikke designbeskyttes – de beskytter man med patenter. På samme vis beskytter en designbeskyttelse heller ikke f.eks. et produktnavn, så i det tilfellet trenger man en varemerkebeskyttelse.

LES OGSÅ: Hvorfor har du behov for varemerkebeskyttelse?

 

Oppnå opp til 25 års designbeskyttelse

Når et nytt design, som oppfyller kravene for beskyttelse, blir offentliggjort i EU, er det automatisk beskyttet som uregistrert EU-design mot identisk kopiering i tre år. Offentliggjørelse i EU betyr ganske enkelt at du har sendt designet ditt ut i verden.

Med en registrert designbeskyttelse kan du oppnå beskyttelse i opptil 25 år. I tillegg er det ofte mulig å etablere en beskyttelse som dekker bredere enn bare identisk kopiering. En søknad om registrert designbeskyttelse må leveres innen det første året etter offentliggjørelsen. Det er derfor viktig å tenke registrering helt fra starten når du går ut i markedet med et produkt.

Vi dekker alle områder

Vårt team, som gir råd i designbeskyttelse, består av erfarne European Design Attorneys. Teamets medlemmer er samtidig eksperter på varemerker og patenter. Det betyr at vi dekker alle områder, og kan gi deg råd om alle rettighetsaspekter ved ditt produkt. Våre tjenester inneholder alt fra forundersøkelser, til registrering av ditt design og vurdering av hvorvidt ditt produkt bør beskyttes med patent eller varemerke.

FINN MER: Få hjelp til varemerkeregistrering