Phone: +45 87 32 18 07
Mobile: +45 71 96 23 83
Email: cel@pv.eu

Claus Elmeros jobber med IPR i følgende industrier:

Claus Elmeros

Senior Patent Attorney, EPA, EDA

MSc Mechanical Engineering

Claus har ekspertise i maskin- og prosessteknikk, produksjonsteknologi, elektronikk, medisinsk teknologi og cleantech.

Han har jobbet med IPR siden 1990 – først som «examiner» ved European Patent Office, deretter som patentrådgiver i danske patentbyråer. I tillegg til vurdering av patenterbarhet, utarbeiding og behandling av patentsøknader har Claus bred erfaring med krenkelsesvurderinger, rettssaker i Danmark og andre land og med å representere klienter ved innsigelser og appeller ved EPO.

Claus har regelmessig verv som skjønnsmedlem i danske rettsaker og er sakkyndig dommer ved Sjø- og Handelsretten samt sakkyndig rettsmedlem ved Vestre Landsrett og Østre Landsrett.

Han har fulgt CEIPI-utdannelsen «Patent Litigation in Europe» ved Universitetet i Strasbourg.