Health care

Header bilde: Pixabay.com

Health care-industrien står venfor konstant voksende regulatoriske krav og enorme omkostninger til utvikling av nye produkter.

Den eneste måte å gjenvinne de ressurser virksomhetene bruker på utviklingen av nye produkter, er ved å sikre seg en periode med markedseksklusivitet gjennom et sterkt patent og effektiv styring av virksomhetens patenter og øvrige immaterielle rettigheter er uomtvistelig nøkkelen til suksess i health care-industrien.

En av hjørnesteinene i Plougmann Vingtofts tekniske profil er vår kompetanse innenfor health care og naturvitenskapelige disipliner.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering innen health care eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts