Health care

Health care-industrien står ovenfor konstant voksende regulatoriske krav og enorme omkostninger til utvikling av nye produkter.

Den eneste måten å gjenvinne de ressursene som bedriftene bruker på utviklingen av nye produkter, er ved å sikre seg en periode med markedseksklusivitet gjennom et sterkt patent.

Effektiv styring av bedriftens patenter og øvrige immaterielle rettigheter er uomtvistelig nøkkelen til suksess i health care-industrien.

En av hjørnesteinene i Plougmann Vingtofts tekniske profil er vår sterke kompetanse innenfor health care og naturvitenskapelige fagfelt.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering innen health care eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Experts