Cleantech

Header bilde: Pixabay.com

Cleantech vedrører produkter og tjenester som forbedrer drift, produktivitet og effektivitet, samtidig som kostnadene, input, energiforbruk, avfall og forurensning reduseres.

Det er nødvendig for skaperne av cleantech å få patentbeskyttelse for sine oppfinnelser og investeringer fordi det bidrar til å sikre deres virksomhet og for å stimulere til videre innovasjon – til beste for oss alle.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor hvis du vil vite mer om patentering av cleantech eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, og vi vil ta kontakt så snart som mulig.

Experts