Cleantech

Cleantech vedrører produkter og tjenester som forbedrer drift, produktivitet og effektivitet og samtidig reduserer kostnader, input, energiforbruk, avfall og forurensning.

Det er nødvendig for skaperne av cleantech å få patentbeskyttelse for oppfinnelsene og investeringene sine, både for å sikre forretningsvirksomheten og for å stimulere til videre innovasjon – til vår alles fordel.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor hvis du vil vite mer om patentering av cleantech eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, og vi vil ta kontakt så snart som mulig.

Experts