Phone: +45 33 63 95 63
Mobile: +45 51 22 57 95
Email: mab@pv.eu

Matteo Biancardo

European Patent Attorney, Partner

MSc Inorganic Chemistry, PhD Materials Chemistry

Matteo har ekspertise innen fornybar energi og spesielt solenergi, og han har erfaring med elektrokromiske, fotokromiske og nanoelektroniske enheter.

Matteo fikk sin Ph.d. ved Ferrara University, Italia, hvor han forsket innen innovative elektrokromiske systemer på basis av blandede valensenheter fastlåst på bredbåndshalvledernanokrystaller. I 2003 fikk han Marie Curie-stipendet ved National Microelectronic Research Centre (nå Tyndall Institute) i Irland, hvor han forsket på lav temperatur transportmekanismer i gull nanopartikkelopstillinger for å kontrollere mekanismenes elektriske trekk ved å avstemme deres egenskaber med fotoaktive bindinger.

I 2004 arbeidet han ved Forskningscenter Risø med et 3. generasjon fotovoltaisk prosjekt som omhandlet vurdering av alternativer for silikonsoleceller. I 2006 fikk Matteo finansiering til et 2-årig ‘talentprosjekt’ som gikk ut på å utvikle ETA-solceller.

Matteo er medoppfinner på 3 patenter vedrørende fotovoltaiske celler og solceller, han har bidratt med kapitler i mange bøker og han er medforfatter i utallige vitenskaplige artikler vedrørende fotovoltaiske celler og solceller. Han har deltatt på og vert foreleser ved flere internasjonale konferanser om utnyttelse av solenergi, bl.a. World Renewable Energy Conference (WREC-X). Videre har Matteo også arbeidet som anmelder av flere vitenskaplige tidsskrifter vedrørende utnyttelse av solenergi.

Han har fullført CEIPIs kurs om patentsaker i Europa på universitetet i Strasbourg. Det betyr, at han automatisk er sertifisert til å føre saker ved den felles europeiske patentdomstolen, når den trer i kraft.