Phone: +45 33 63 95 63
Mobile: +45 51 22 57 95
Email: mab@pv.eu

Matteo Biancardo

European Patent Attorney, Partner, UPC Representative / European Patent Litigator

MSc Inorganic Chemistry, PhD Materials Chemistry

Matteo har en doktorgrad i materialkjemi og har teknisk erfaring innen bærekraftig energi, spesielt solenergi samt elektrokjemiske, fotokjemiske og nanoelektroniske enheter.

Han jobber daglig med patent-landscaping, freedomtooperate-analyser (FTO), nyhetssøk samt utarbeidelse og saksbehandling av patentsøknader innen uorganisk kjemi og dens anvendelse.

Matteo er medoppfinner på tre patenterte oppfinnelser knyttet til fotovoltaiske celler og solceller, har bidratt med kapitler til adskillige bøker og er medforfatter til utallige vitenskapelige artikler omhandlende fotovoltaiske celler og solceller. I tillegg til dette har han jobbet med fagfellevurdering i flere vitenskapelige tidsskrifter vedrørende utnyttelse av solenergi.

Matteo er deltagende i nettverk og på konferanser som har fokus på utnyttelse av solenergi og har blant annet holdt foredrag ved World Renewable Energy Conference (WREC-X).

Han har gjennomført CEIPIs kurs om patenttvister i Europa på Universitetet i Strasbourg. Han er sertifisert til å føre saker ved den felles europeiske patentdomstolen.

Matteos morsmål er italiensk, men han er også flytende i dansk og engelsk.