PtX (Power to X)

Power-to-X er den populære betegnelsen for teknologier som – primært elektrokjemisk – transformerer energi fra vedvarende energikilder til kjemiske produkter.

Power-to-X teknologier (eller PtX, P2X) transformerer vedvarende energi til materialer som eksempelvis hydrogen og karbonmonoksid, og teknologiene kan potentielt bli banebrytende i den grønne omstillingen hvor man sikter etter mer bæredyktig energilagring.

Power-to-X teknologi viser veien for å kunne erstatte fossilt brennstoff med produkter som er frembragt av overskytende energi fra sol, vand og vind.

Les mer om de internasjonale aspektene og betydningen av et gjennomsiktig IPR system hos Frontier Economics her.

Over de seneste 10 årene er interessen for IP-rettigheter til Power-to-X teknologier blitt viktigere og viktigere for utviklerne – og det er det flere grunner til.

IP-rettigheter – og særlig patenter – har nemlig avgjørende betydning i den teknologiske livssyklusen fra forskning og utvikling til market entry. Dessuten er det nødvendig å ha orden på IP-rettighetene sine hvis virksomheter vil tiltrekke investorer og motta økonomisk støtte til sin forretningsutviklingen.

Plougmann Vingtofts rådgivere har ekspertise og mange års erfaring innenfor patentering av energiteknologiske nyvinninger, heriblant cleantech, vindenergi og solenergi.

Er du en del av en virksomhet som arbeider med Power-to-X? Så er du velkommen til å ta kontakt med våre eksperter for råd om neste steg på veien.

Eksempler på våre tjenester:

  • Freedom-to-operate analyser (FTO)
  • Patentbarhetsvurderinger
  • Utarbeidelse og innlevering av patentsøknader, inkl. IP administrasjon (nasjonalt og internasjonalt)
  • Strategisk rådgivning – lær å sette dine IP-rettigheter i spill og vinn markedsandeler
  • Rådgivning i overgangen fra det tidlige utviklingsstadiet til kommersialisering av din teknologien

Forut for substansiell rådgivning starter vi alltid med et uforpliktende introduksjonsmøte. Er du klar for et slikt møte? Så send en mail til direkte til en av våre eksperter eller kontakt oss på pv@pv.eu i dag.

Experts