Mobile: +45 61 10 21 43
Email: ntf@pv.eu

Natasja Toft Furman jobber med IPR i følgende industrier:

Natasja Toft Furman

Patent Attorney Associate

MSc Molecular Medicine

Natasja er en del av Plougmann Vingtofts Life Science & Chemistry team. Hun bidrar med sin ekspertise innenfor områdene molekylærbiologi, immunologi, bioteknologi, (epi)genetikk, kreftbiologi og næringsmiddelteknologi.

I sin masteroppgave fra Aarhus Universitet undersøkte Natasja om et spesifikt protein kunne indusere kjemoresistens i humane lungekreftceller, med henblikk på utviklingen av immunterapi rettet mot dette proteinet.

Dessuten undersøkte Natasja det metastatiske potensialet av en ny blærekreftcellelinje under et frivillig forskningsprosjekt ved Uppsala Universitet i Sverige. Her tilegnet hun seg dessuten viten om intellectual property rights (IPR) gjennom et kurs.

Hos Plougmann Vingtoft har Natasja fokus på utarbeidelse av patentsøknader, prosedering og evalueringer primært innenfor områdene molekylærbiologi, bioteknologi, immunologi og pharma.