Næringsmiddelteknologi

Markedene for næringsmidler og næringsmiddelteknologi beveger seg raskt fra lokalt eller nasjonalt perspektiv til internasjonale markeder. Samtidig blir næringsmiddelindustrien mer og mer teknologitung, og man ser derfor ikke sjeldent at patenter og andre immaterielle rettigheter blir brukt aggressivt i konkurransen.

Plougmann Vingtoft arbeider for en rekke industribedrifter innen næringsmiddelbransjen og medvirker til å utarbeide patentstrategier og sikre viktige patentrettigheter for bl.a. funksjonelle ingredienser og intelligente emballasjer.

Kontakt en av eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering innen næringsmiddelteknologi eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

 

Experts