Bioteknologi

Forsidebilde: Pixabay.com

Alle bioteknologibedrifter er avhengige av immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter – f.eks. patenter – kan enten være rettigheter som har sitt utspring i bedriftens egen forskning eller rettigheter som bedriften har kjøpt eller innlisensiert fra andre.

Det er særlige krav til patentering av bioteknologiske oppfinnelser – krav som fordrer at man til enhver tid er oppdatert på den særlige europeiske rettspraksis på området.

Plougmann Vingtoft er pionerer innen patentering av bioteknologiske oppfinnelser, og vi trekker på vår årelange erfaring.

Kontakt en av våre IPR-eksperter nedenfor dersom du ønsker å vite mer om patentering av bioteknologiske oppfinnelser eller fyll ut dette kontaktskjemaet med din forespørsel, så tar vi kontakt så snart som mulig.

 

Experts