Bioteknologi

Virksomheter som arbeider med bioteknologi er avhengige av immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights), hvis de vil sikre markedsandeler og rom til forskning og utvikling. Noen virksomheter bygger forretning på rettigheter som utspringer av virksomhetens egen forskning, mens andre kjøper inn eller lisensierer inn rettigheter som er utviklet andre stedet.

Uansett omfang og strategi er det tydelig at man innenfor Life Science industrien – og især bioteknologi – drar store fordeler av å ha kontroll på sine IP-rettigheter, før man går på markedet og deler sine innsikter.

Utviklingen av et life science-produkt er investeringstung og tidskrevende. Det skaper en særlig kapitalmessig risiko for iverksettere hvis de ikke har tilstrekkelige rettigheter på plass fra starten av. Den eneste måten du kan sikre kapitaliseringen av et produkt er ved at få det beskyttet”, sier Christian L. Christiansen, patentrådgiver innenfor bioteknologi & pharma samt partner hos Plougmann Vingtoft.

LES OGSÅ: Strong Ip Strategy Ensures Investor Capital for Danish Biotech Firm

 

Der er særlige krav til IP-beskyttelse av bioteknologi, hvilket også fordrer, at man til enhver tid er oppdatert på den særlige europeiske rettspraksisen på området. Gjennom et samarbeid med Plougmann Vingtoft har du adgang til oppdatert viten og eksperter med årelang erfaring i å rådgi den europeiske biotekindustri.

Våre rådgivere kan hjelpe med å bygge en IPR strategi som gir konkurransemessige fordeler i et marked preget av stor konkurranse. Vi tilbyr rådgivning innenfor patenter, varemerker, designbeskyttelser og sørger for å sammensette et team av rådgivere som kan hjelpe deg og din virksomhet godt på vei. Forut for substansiell IPR rådgivning starter vi alltid med et uforpliktende introduksjonsmøte. Er du klar for et slikt møte? Så kontakt en av våre eksperter nedenfor med dine innledende spørsmål om rettigheter til bioteknologiske oppfinnelser.

Du kan også fylle ut denne kontaktformularen med en forespørsel, så vender vi tilbake fortest mulig med en oppfølgning fra den rådgiveren som har størst innsikt i din virksomhets spesifikke fagområde.

Experts