Små og mellomstore virksomheter

For mange små og mellomstore virksomheter kan det gi uforutsette konkurransefordeler å gjennomgå virksomhetens IPR-strategi på nytt. Mange av våre kunder i dette segmentet har ingen eller bare noen få medarbeidere med ansvar for IPR, og er derfor nødt til å outsource IPR-oppgavene sine,

Det krever tillit å la andre ta vare på virksomhetens mest verdifulle ressurs. Vi er en pålitelig rådgiver og sparringpartner innen alle områder av IPR og ivaretar oppgaver så som utforming og innlevering av søknader, freedom to operate-analyser (FTO), IPR-administrasjon, lisensiering, innsigelser, krenkelser og rettssaker for våre kunder i hele verden.

Vi er klare til å ta det fulle ansvar for våre kunders patent- eller varemerkeporteføljer eller ganske enkelt avlaste kundene i travle perioden når arbeidsbyrden blir for stor. Ingen oppgave er for liten eller for stor for oss.

Til syvende og sist hjelper vi våre kunder med å generere resultater som kan ses på bunnlinjen, ved å definere klare IPR-mål i en kreativ, fleksibel og profesjonell prosess.

Ler mer om hvordan vi skaper ny kunnskap og verdi for SMV’er: