Små og mellomstore virksomheter

For mange små og mellomstore virksomheter kan det gi uforutsette konkurransefordeler å gjennomgå virksomhetens IPR-strategi på nytt. Mange av våre kunder i dette segmentet har ingen eller bare noen få medarbeidere med ansvar for IPR, og er derfor nødt til å outsource IPR-oppgavene sine,

Det krever tillit å la andre ta vare på virksomhetens mest verdifulle ressurs. Vi er en pålitelig rådgiver og sparringpartner innen alle områder av IPR og ivaretar oppgaver så som utforming og innlevering av søknader, freedom to operate-analyser (FTO), IPR-administrasjon, lisensiering, innsigelser, krenkelser og rettssaker for våre kunder i hele verden.

Vi er klare til å ta det fulle ansvar for våre kunders patent- eller varemerkeporteføljer eller ganske enkelt avlaste kundene i travle perioden når arbeidsbyrden blir for stor. Ingen oppgave er for liten eller for stor for oss.

FINN UT MER: Utforsk våre forskjellige tjenester og kompetanse

 

Til syvende og sist hjelper vi våre kunder med å generere resultater som kan ses på bunnlinjen, ved å definere klare IPR-mål i en kreativ, fleksibel og profesjonell prosess.

Ler mer om hvordan vi skaper ny kunnskap og verdi for SMV’er nedenfor.


LIBRATONE: Erobring av markedet for trådløse lydsystemer

 

For et oppstartende selskap som Libratone er det en stor utfordring å komme inn på et allerede godt etablert marked.  Gjennom strategisk arbeid med IPR var Libratone ikke kun i stand til å erobre en lukrativ posisjon, men også til å bygge opp sin markedsandel.

Les mer om Libratone

 

 

LATTEC: Patentering av den intelligente melkemaskin

Lattec_1600x1000

Lattec har pr. dags dato kontrakter for ca. 16.000 kyr som benytter systemet, som er beskyttet av en lang rekke patenter. Plougmann Vingtoft har samarbeidet med Lattec fra begynnelsen av utviklingen av Herd Navigator og stakk ut en retning for å sikre full beskyttelse av rettighetene til systemet.

Les mer om Lattec

 

 

FREDERIKSDAL: Internasjonal varemerkestrategi bar frukter i Kina

007

 

Plougmann Vingtofts varemerkesjef, Ellen Breddam, tok kontakt med Harald Krabbe for å hjelpe virksomheten med en internasjonal varemerkestrategi.

«Hvis man ikke beskytter sine varemerker før man begynner å selge, særlig til Kina, risikerer man at andre registrerer varemerket, så blir man nødt til å kjøpe rettighetene tilbake for en liten formue…

Les mer om Frederiksdal

 

OBI MEDICAL: Patenter og varemerker sikrer en gunstig markedsposisjon og økonomiske fordeler

OBI Medical investerte i en såkalt freedom-to-operate undersøkele, som ble utarbeidet av Plougmann Vingtofts IPR-eksperter.

”En freedom-to-operate-analyse handler om å avdekke en risiko for om noe kan gå galt underveis, herunder at konkurrenter sitter med dominerende patentrettigheter på ens eget produkt…»

Les mer om OBI Medical