Universiteter

Vi hjelper våre danske, norske og internasjonale universitetskunder med alle aspekter av immaterielle rettigheter, herunder:

  • Nyhetsundersøkelser
  • Utarbeidelse, innlevering og saksbehandling av patentsøknader
  • Strategisk rådgivning og freedom to operate-analyser
  • IPR-undervisning rettet mot universitetenes kommersialiseringsavdelinger

Våre konsulenter har stor erfaring med langvarige strategiske samarbeid i både inn- og utland, men arbeider gjerne også med enkeltstående prosjekter.

Vi er eksperter i rådgivning innenfor både IPR og kommersialisering

Vi tilbyr dessuten forskjellige verktøy og systemer til styring av den daglige drift av tech transfer-kontoret – eksempelvis vårt porteføljehåndteringssystem.

Vi skreddersyr våre ytelser til spesifikke teknologier, og hjelper eksempelvis med: vurdering av innberetning av oppfinnelser, utvikling av kommersialiseringsstrategier, identifisering av og kontakt til relevante samarbeidspartnere, samt tilretteleggelse for inngåelse av strategiske avtaler.

Våre IP- og kommersialiseringseksperter:

Jon Wulff Petersen
Jon Wulff Petersen
Director, Technology Transfer
T +45 33 63 95 20
M +45 20 48 25 62
E jwp@pv.eu
Esben Bragason
Esben Bragason
Patent Attorney, CDPA
T +45 33 63 95 23
M +45 30 28 52 02
E ebr@pv.eu
Per Jørgen Nygreen
Per Jørgen Nygreen
Head of Technology & Software
T +45 33 63 93 27
M +45 23 48 24 25
E pjn@pv.eu
Kristoffer Vandborg Bro
Kristoffer V. Bro
Patent Attorney, CDPA
T +45 87 32 18 11
M +45 22 68 55 88
E kvb@pv.eu
Christian L. Christiansen
Christian L. Christiansen
Head of Life Science & Chemistry
T +45 33 63 93 66
M +45 29 92 15 18
E clc@pv.eu
Pernille Elmedyb
Pernille Elmedyb
Patent Attorney
T +45 33 63 95 71
M +45 51 22 60 41
E pel@pv.eu
Matteo Biancardo
Matteo Biancardo
European Patent Attorney, Partner
T +45 33 63 95 63
M +45 51 22 57 95
E mab@pv.eu
Katja Sørensen
Katja Sørensen
Head of Food, Agriculture & Chemistry
T +45 33 63 93 45
M +45 40 43 60 50
E ksn@pv.eu
Else Lawrence
Else Lawrence
European Patent Attorney MSc
T +45 33 63 93 92
M +45 25 78 00 64
E ell@pv.eu
Henrik Rastrup Andersen
European Patent Attorney
T +49 159 04457528
E hra@pv.eu
Michael Friis Sørensen
Michael Friis Sørensen
Senior Patent Attorney
T +45 87 32 18 52
M +45 21 48 13 95
E mfs@pv.eu
Shinji Okayama
Shinji Okayama
Japanese Patent Attorney, European Patent Attorney
T +45 33 63 93 63
M +45 40 12 76 20
E sho@pv.eu
Jakob Schwalbe Lohmann
Jakob Schwalbe Lohmann
European Patent Attorney
T +45 87 32 18 49
M +45 51 22 59 86
E jal@pv.eu