Universiteter

Vi hjelper våre danske, norske og internasjonale universitetskunder med alle aspekter av immaterielle rettigheter, herunder:

  • Nyhetsundersøkelser
  • Utarbeidelse, innlevering og saksbehandling av patentsøknader
  • Strategisk rådgivning og freedom to operate-analyser
  • IPR-undervisning rettet mot universitetenes kommersialiseringsavdelinger

Våre konsulenter har stor erfaring med langvarige strategiske samarbeid i både inn- og utland, men arbeider gjerne også med enkeltstående prosjekter.

Vi er eksperter i rådgivning innenfor både IPR og kommersialisering

Vi tilbyr dessuten forskjellige verktøy og systemer til styring av den daglige drift av tech transfer-kontoret – eksempelvis vårt porteføljehåndteringssystem.

Vi skreddersyr våre ytelser til spesifikke teknologier, og hjelper eksempelvis med: vurdering av innberetning av oppfinnelser, utvikling av kommersialiseringsstrategier, identifisering av og kontakt til relevante samarbeidspartnere, samt tilretteleggelse for inngåelse av strategiske avtaler.

Se oversikten over våre IP- og kommersialiseringseksperter her