Universiteter

Foto: Pixabay.com

Vi hjelper våre danske, norske og internasjonale universitetskunder med alle aspekter av immaterielle rettigheter, herunder:

  • Nyhetsundersøkelser
  • Utarbeidelse, innlevering og saksbehandling av patentsøknader
  • Strategisk rådgivning og freedom to operate-analyser
  • IPR-undervisning rettet mot universitetenes kommersialiseringsavdelinger

Våre konsulenter har stor erfaring med langvarige strategiske samarbeid i både inn- og utland, men arbeider gjerne også med enkeltstående prosjekter.

Vi er eksperter i rådgivning innenfor både IPR og kommersialisering

Vi tilbyr dessuten forskjellige verktøy og systemer til styring av den daglige drift av tech transfer-kontoret – eksempelvis vårt porteføljehåndteringssystem.

Vi skreddersyr våre ytelser til spesifikke teknologier, og hjelper eksempelvis med: vurdering av innberetning av oppfinnelser, utvikling av kommersialiseringsstrategier, identifisering av og kontakt til relevante samarbeidspartnere, samt tilretteleggelse for inngåelse av strategiske avtaler.

Gjennom årene har våre rådgivere arbeidet på et større antall prosjekter med mer enn 25 universiteter i Europa:

 

Se oversikten over våre IP- og kommersialiseringseksperter her

 

Tilbake til toppen