Store virksomheter

Over tid får store virksomheter ofte samlet en omfattende og kompleks patent- og varemerkeportfølje for å beskytte sine rettigheter og kommersielle interesser. Med så store IPR-porteføljer er det ofte en utfordring å skape en samlet, strømlinjeformet IPR-strategi og holde den viktige oversikten.

Det er viktig å fokusere på IPR-strategi på ledelsesnivå, hvor de riktige avgjørelsene kan tas. Det er dyrt å holde et patent levende, og hvis det ikke passer strategisk inn i forretningsplanen bør ledelsen ta ansvar.

Våre rådgivere kan hjelpe din bedrift med å utvikle en gjennomgående strategi for dine IP-rettigheter. Det vil si fra de første strategiske og forretningsmessige vurderinger, før eventuelt iverksettelse av større utviklingsprosjekter, og til faktisk implementering og gjennomføring.

I tillegg til strategisk IPR-rådgivning, tilbyr vi administrasjon av patentporteføljer. Ved slik administrasjon vil våre eksperter håndtere patentfrister og utvide porteføljen ved å designere og innlevere nye patentsøknader. Våre tjenester kan skreddersys til hver enkelt kunde og omfatter f.eks. freedom to operate-analyser (FTO), kartlegging av patenter, IPR-administrasjon, konkurranseovervåkning og innsigelser, krenkelser og rettssaker.

I tillegg til våre egne eksperter, samarbeider vi med pålitelige, lokale firmaer i hele verden, for å sikre at våre kunders forretning er i sikre hender, uansett hvilket markedet man vil inn i.

Vi tilbyr også håndtering av varemerkeporteføljer. Vårt internasjonalt anerkjente varemerketeam har mange års erfaring med å representere kunder fra hele verden innenfor varemerker, designbeskyttelse, opphavsrett og domenenavn.

Vårt varemerketeam hjelper kundene med hele varemerkeprosessen, fra innledende undersøkelser og søknader i internasjonale markeder til registrering krenkelsessaker. Våre varemerkeeksperter håndterer søknader i både Danmark, Norge, EU (CTM) og internasjonalt gjennom Madridprotokollen (WIPO).

I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester for kommersialisering, teknologioverføring, markedsundersøkelser og teknologisk drevet næringsutvikling. Det betyr at vi har lang erfaring i hjelpe våre kunder med å markedsføre nye teknologier.

Les om hvordan vi har hjulpet andre store selskaper