Informasjon fra Plougmann Vingtoft A/S

Det er en fornøyelse å meddele at styret  har utnevnt Finn S. Madsen, som hittil har vært konstituert CEO for Plougmann Vingtoft A/S, til CEO fra 1. januar 2019.

Finn er utdannet E-MBA og ingeniør, og har arbeidet med IPR området de siste 14 årene, dels som kunde dels i styret til Plougmann Vingtoft.

Spørsmål kan rettes til:

Styreleder Nina Movin +45 51 17 37 13
Plougmann Vingtoft, CEO, Finn S. Madsen +45 29 62 17 48