Hvordan håndtere dine kommersielle rettigheter

Flere har nok fått med seg at det i disse dager er tøffe forhandlinger mellom det danske herrelandslaget og Dansk Boldspil-Union (DBU) om spillernes kommersielle rettigheter. Og det er langt fra første gang at sportsrett og avtalerett skaper store overskrifter i media. Men hvilke utfordringer oppstår egentlig når du trenger en avtale om kommersielle rettigheter?

DBU og det danske landslaget diskuterer akkurat nå hvordan man skal ta hensyn til spillernes individuelle sponsoravtaler når de opptrer i landslagsregi. I fjor på samme tid var det kvinnelige landslaget i lignende forhandlinger med DBU, og også Badminton Danmark og dansk Elitesportsudøveres Association er i ferd med å forhandle fram en ny avtale. I Norge har vi hatt tilsvarende problemstillinger vedrørende blant annet Petter Northug. Felles for disse forhandlingene er stridstemaet som kalles kommersielle rettigheter. Dette handler i bunn og grunn om at utøvernes personlige sponsoravtaler kolliderer med teamet eller foreningens kollektive avtale.

Det er imidlertid langt fra bare i sportens verden at det er mange interesser og hensyn det er viktig å ta høyde for når man inngår avtaler. Faktisk tydeliggjør debatten hvor viktig det er å sikre (kommersielle) rettigheter, uansett om du er toppidrettsutøver eller i ferd med å inngå nye forretningsavtaler eller -samarbeid. Det er en ting å bli enige om selve «ytelsen», noe annet er det å få dette beskrevet og formulert i en juridisk bindende avtale. Vi har derfor samlet et par gode råd som du bør overveie når du utarbeider en avtale.

Vær detaljert – også på «worst-case-scenario»

Ved inngåelse av avtale er det viktig å definere hvilke parter som inngår avtalen og hva avtalen handler om og hvor lenge avtalen er i kraft. I tillegg er det nødvendig å ta hensyn til eksterne forhold og forhold som påvirker avtalen, slik at det ikke oppstår misforståelser eller tvister om dette. Det kan eksempelvis være allerede eksisterende avtaler, som det skal tas høyde for.

Ofte har man vært i forhandlinger over lengre tid. Når avtalen endelig skal skrives, kan man være så fokusert på å få avtalen i boks at man glemmer å gjøre de muntlige avtalene til en del av den skriftlige kontrakten. Konsekvensen av dette kan være at en rekke viktige detaljer i avtalen går tapt. Det kan senere føre til en tvist til tross for gyldigheten av de muntlige avtalene. Uansett hvor godt samarbeidet fungerer, så er det derfor avgjørende å avtale i forkant hva man gjør dersom en av partene ikke overholder avtalen. All erfaring viser at det alltid er lettere å inngå en avtale om hva som skal skje når/hvis en konflikt oppstår, mens man fortsatt er venner.

5 gode råd om avtaler – selv når det gjelder kommersielle rettigheter

Med det ovennevnte er det derfor alltid viktig å tenke på disse 5 tingene før du inngår en ny avtale:

  1. Fremgår det klart hvilken ytelse avtalen omhandler?
  2. Er partene og tidsperspektivet definert?
  3. Har vi tatt hensyn til andre avtaler og eksterne forhold som kan ha betydning for denne avtalen?
  4. Har vi notert alle våre muntlige avtaler, så forutsetningene og enighet tydelig fremgår av avtalen?
  5. Har vi avtalt en handlingsplan for det tilfelle at en av partene misligholder avtalen?

Hvis du er på vei til å inngå en ny avtale eller mangler sparring til en allerede eksisterende, er du velkommen til å kontakte oss. Du finner vårt kontaktskjema her.

LES OGSÅ: Best innenfor patenter og varemerker for 11. året på rad