Unngå forfalskede varemerker og piratkopier på nettet

Dårlige piratkopier skader ditt varemerkes velvilje. Internettet gir kopipiratene direkte og nesten risikofri adgang til forbrukerne, og antallet kopivarer i EU vokser. Tollmyndighetene har fått en stor utfordring, men som virksomhet kan du også ta affære.

Vi er alle svake for en god handel. Hvem har ikke opplevd å gjøre et billig impulskjøp, for så å sitte igjen med en vare som slett ikke lever opp til forventningene? Det er ikke noe nytt, men i dag foregår handel med kopivarer i stigende grad på nettet, og der er det hakket vanskeligere å skille ekte vare fra dårlig kopi.

Netthandel har også gjort det vanskeligere for tollmyndighetene å stoppe handelen av kopivarer.

Piratkopierte varer sendes ikke lenger hovedsakelig i store containere, hvor alle varene kan beslaglegges på én gang. Nei, nå om dagen sendes piratkopierte varer med alminnelig post, i små pakker, til enkeltpersoner.

Covid19-pandemien hadde også en forsterkende effekt på allerede eksisterende tendenser. Forbrukernes stigende bruk av online-markeder har skapt en «boom» i import av piratkopierte varer.

Ifølge tall fra OECD anslås det at 5,8% av all import til EU består av piratkopierte varer. For å gi et bilde av omfanget svarer det til at det i EU blir importert kopivarer for 119 mia. Euro i året.

I Danmark alene har det siden 2016 skjedd en tredobling av saker om beslaglegning av kopivarer som blir forsøkt importert til Danmark – der det i 2016 var 2.500 saker i året, var det i 2020 8.500 saker som tilsvarer cirka 190.000 kopivarer til en samlet verdi på nesten 180 mio. kroner (tilsvarende prisen for en autentisk utgave av varen).

Kopivarer er dårlig, både for virksomhet og for forbruker

Langt fra alle virksomheter jobber aktivt med brandbeskyttelse. Dette kan virke litt rart, for de skadelige konsekvensene av piratkopiering og varemerkeforfalskning er veldokumenterte og omfatter bl.a. at:

  • Virksomheter som stjeler andres ideer og ikke bruker ressurser på utvikling driver med urettferdig konkurranse.
  • Innehaverne av de «ekte» varene og varemerkene mister inntekter.
  • Samfunnet mister inntekter fra skatter og avgifter.
  • Arbeidsplasser forsvinner.
  • Forbrukerne utsetter seg selv for sikkerhets- og helsemessig fare. Det viser f.eks. tallene for kopiering av medisin.
  • Det kan også være miljømessig risiko involvert for produkter i noen tilfeller.

Ofte er handel med kopivarer også koblet til organisert kriminalitet, og varene fremstilles neppe under forhold som følger Arbeidstilsynets forskrifter. Når man som forbruker kjøper kopivarer, risikerer man dermed ufrivillig å støtte den slags ubehagelige aktiviteter.

Hva kan virksomhetene stille opp med mot piratkopiering?

Det er flere tiltak du som virksomhet kan sette inn for å forhindre problemet med piratkopiering. Nedenfor finner du fire gode råd.

4 råd for å beskytte dine varemerker mot kopiering

1. Registrer virksomhetens varemerker og designs.
Det er første skritt på veien til raskt å kunne håndheve dine rettigheter.

2. Overvåk dine varemerker
Monitorering er blitt lettere i takt med digitaliseringen. Overvei derfor å få profesjonell hjelp til å monitorere dine varemerker eller designs.

3. Opprett en tollovervåkning
Med en tollovervåkning får du aktiv hjelp fra tollmyndighetene i Norge, Danmark og EU til å overvåke handelen med ditt varemerke, og samtidig får du mulighet for å reagere raskt mot kopister som prøver å importere varer med ditt varemerke til Norge, Danmark og/eller EU.

4. Lag en politikk for når du reagerer på kopier
Ta stilling til om og hvordan du skal reagere på privatpersoners import, og ta høyde for risikoen for en «shitstorm».

Vær særlig oppmerksom hvis din virksomhet selger denne typen produkter, som er de som oftest utsettes for piratkopiering og varemerkeforfalskning: Accessories som klokker, sko, lærartikler, inkl. vesker, og smykker, klær, parfyme og kosmetikk, leketøy og spill, tobakk, elektronikk, biler og reservedeler samt legemidler.

Det er også forbrukernes kamp å stoppe kopivarer

Ifølge EUIPO’s rapport om Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022 blir et stigende antall kopivarer fortsatt solgt online. På samme måte som med mange andre former for salg, har kriminelle aktiviteter som omfatter kopivarer gjort sitt inntog på sosiale medier og meldingstjenester. De mange mulighetene for annonsering, livestreaming og lenkedeling på sosiale medier gjør offentlig kontroll av handelen enda vanskeligere.

Derfor er det viktig at vi som forbrukere også hjelper til når vi handler på nettet. Vi skal bruke sunn fornuft og være mere på vakt overfor svindelforsøk.

Hvis du finner en merkevare på nettet til en pris som er betydelig lavere enn på rettighetshaverens hjemmeside skal varsellampene begynne å blinke med en gang. Undersøk grundig om hjemmesiden ser profesjonell ut, sjekk kontaktopplysninger og organisasjonsnummer og les anmeldelser av firmaet, før du kjøper varer til tilbudspris på nettet.

Har du eller din virksomhet bruk for rådgivning i forhold til varemerkebeskyttelse? Vi står klar til å hjelpe deg hvis du kontakter våre eksperter.

LES OGSÅ: