Privatlivspolitikk

Sist oppdatert: 03-10-2023

Hos Plougmann Vingtoft (heretter PV) prioriterer vi beskyttelse av dine personopplysninger høyt. Derfor behandler vi alltid dine personlige opplysninger sikkert og fortrolig, og til enhver tid i overensstemmelse med den gjeldende databeskyttelseslovgivningen. I denne privatlivspolitikken kan du lese mer om hvordan vi håndterer de opplysningene vi kommer i besittelse av når du bruker vår hjemmeside eller benytter deg av våre tjenester.

Dataansvarlig for dine opplysninger er:
Plougmann Vingtoft, CVR-nr.: 18609703 Strandvejen 70, 2900 Hellerup, avgjør til hvilke formål personopplysningene blir innsamlet og er dataansvarlig i henhold til reglene om behandling av personopplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørsmål til denne privatlivspolitikken, eller ønsker å få utdypet hvordan vi behandler dine opplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på følgende:

E: pv@pv.eu
T: +45 33 63 93 00

Innsamling og bruk av personlige opplysninger

Generelt:
I forbindelse med arbeidet vårt kan det være nødvendig å behandle følgende personopplysninger:

Oppgaver/tjenester fra PV:
Som kunde eller potensiell kunde hos PV vil vi som utgangspunkt behandle dine personopplysninger for å kunne utføre den avtalte oppgaven. Dette kan være opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller kontonummer. Under visse omstendigheter vil vi også behandle personopplysninger vedr. dine profesjonelle opplysninger. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, para b.

Jobbsøknader:
Vi behandler de personopplysningene som er inkludert i din jobbsøknad og CV, i forbindelse med at vi vurderer din søknad. Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, para b (behandling af personopplysninger forud for indgåelse af ansættelseskontrakt.)

Hjemmeside:
Vi innsamler dine personopplysninger når du frivillig gir dem til oss. Som bruker av våre nettsider kan du frivillig velge å videregi personlige opplysninger til PV. Vi behandler dine opplysninger i forbindelse med vår markedsføring, herunder utsendelse av nyhetsbrev, arrangementer og diverse invitasjoner. I noen tilfeller kan vi behandle dine personopplysninger på forskjellige sosiale medier, herunder LinkedIn og Facebook. Personopplysninger som blir behandlet er navn, e-mail og telefonnummer. Behandlingen av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av et foregående samtykke, som du til enhver tid kan trekke tilbake. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, para a.

PV bruker også cookies på våre nettsider. Les mer her (…)

Deling av informasjon med eksterne leverandører

I noen tilfeller kan PV dele dine personopplysninger i sammenheng med IT-support og administrasjon. Alle leverandører er omfattet av databehandleravtaler som følge av gjeldende databeskyttelseslovgivning. Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, paras f. d.

Myndigheter og samarbeidspartnere
PV kan dele dine opplysninger med eksterne tredjeparter, herunder myndigheter, hvis dette følger av en juridisk forpliktelse eller som en del av den tjenesten vi leverer til deg. Dette kan eksempelvis være i form av offentlige myndigheter (f.eks. Patentstyret, tolletaten, politiet, og skatteetaten m.m.), motparter i saker eller samarbeidspartnere og leverandører (f.eks. agenter i andre land, IT-leverandører, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser). Rettsgrunnlaget for denne behandlingen er General Data Protection Regulation article 6, paragraph 1, para b.

Hjemmesider:
Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter, med mindre vi har fått ditt samtykke eller er forpliktet til å gjøre det i henhold til loven. Vi gjør allikevel oppmerksom på at når du klikker på lenker til tredjeparters nettsider gjelder ikke lenger vår privatlivspolitikk, og dine personopplysninger vil bli delt når du videresendes. Vi har ingen kontroll over hvordan tredjeparter håndterer dine personopplysninger når du besøker deres nettsider. Derfor påtar vi oss ikke noe ansvar for deres praksis. PV vil derfor oppfordre deg til å lese privatlivspolitikken på tredjeparters hjemmesider og kontakte bedriften hvis du har spørsmål eller bekymringer.

Lagring av data

Lagringingsperiode
PV lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å imøtekomme de formålene de ble innsamlet til, og for å kunne levere den ønskede tjenesten eller overholde gjeldende lovgivning.

Sikkerhet
Vi har etablert tekniske og organisatoriske prosesser rundt behandlingen av dine data som sikrer at dine personlige opplysninger kun er tilgjengelige for relevante medarbeidere.

Dine rettigheter

Du kan til enhver tid be om å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg. I tillegg har du rett til å be PV om å korrigere, slette eller på andre måter begrense vår behandling av dine personlige opplysninger. Du har også mulighet for å gjøre innsigelse mot vår bruk av dine personopplysninger. Dette skal skje ved henvendelse til privacy@pv.eu.

I henvendelsen til PV ber vi deg om å gjøre det tydelig hvilke opplysninger henvendelsen dreier seg om. I tillegg ber vi deg opplyse ditt fulle navn og adresse, så vi hurtigst mulig kan identifisere din henvendelse. PV vil forsøke å imøtekomme din henvendelse hurtigst mulig. Er du uenig i måten vi behandler dine opplysninger på, er du alltid velkommen til å henvende deg gjennom ovennevnte e-postadresse.

Utover dette har du mulighet for å sende en klage til Datatilsynet.

Endringer i privatlivspolitikken

PV forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere privatlivspolitikken fra tid til annen. Hvis det gjøres vesentlige endringer vil PV legge ut et oppslag på hjemmesiden.

Alle endringer i denne politikken vil tre i kraft når den gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside.