Privatlivspolitikk

 Senest oppdatert: 03-09-2018

Hos Plougmann Vingtoft (heretter PV) prioriterer vi beskyttelse av dine personlige opplysninger høyt. Derfor behandler vi alltid dine personlige opplysninger sikkert og fortrolig, og i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivningen. I denne privatlivspolitikk kan du lese mer om hvordan vi håndterer de opplysninger vi kommer i besittelse av når du bruker våre nettsider eller benytter deg av våre tjenester.

Dataansvarlig for dine opplysninger er:

PV er dataansvarlig for behandling av dine personlige opplysninger:

Plougmann Vingtoft
Strandvejen 70
2900 Hellerup
CVR-nr.: 18 60 97 03

E: pv@pv.eu
T: +45 33 63 93 00

Innsamling og anvendelse av personlige opplysninger

Generelt:
I forbindelse med arbeidet vårt kan det være nødvendig å behandle følgende personlige opplysninger:

Oppgaver/ytelser fra PV:
Som kunde eller potensiell kunde hos PV vil vi som utgangspunkt behandle dine personlige opplysninger for å kunne utføre den avtalte oppgaven. Dette kan være opplysninger som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer eller kontonummer.

Selskapsopplysninger er som utgangspunkt ikke omfattet av databeskyttelsesforordningen, men under visse omstendigheter vil vi også behandle personlige opplysninger vedr. dine profesjonelle opplysninger.

Jobbsøknader:
I forbindelser med jobbsøknader mottar PV de personopplysningene som ansøkeren frivillig oppgir, herunder eksempelvis personnummer og adresse. Disse dataene behandles utelukkende av HR og oppbevares utilgjengelig for andre.

Web:
Som bruker av våre nettsider kan du frivillig velge å videregi personlige opplysninger til PV. Ved påmelding til vårt elektroniske nyhetsbrev samt våre arrangementer er det nødvendig å innsamle personlige opplysninger som navn og e-postadresse.

Hvis vi behandler dine opplysninger på bakgrunn av frivillig oppgitte opplysninger, enten til å motta nyhetsbrev, få videresendt blogginnlegg eller motta informasjon om våre arrangementer, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake.

Hvis PV ønsker å behandle dine personlige opplysninger til markedsføringsmessige formål, kan dette som utgangspunkt kun skje hvis du har avgitt et uttrykkelig samtykke hertil.

PV bruker også cookies på våre nettsider. Les mer her

Informasjon til tredjeparter

Underleverandører
PV kan oppgi personopplysninger til underleverandører av programvare- og administrasjonstjenester. I slike tilfeller har PV det fulle ansvaret for å sikre at underleverandørene arbeider i overensstemmelse med GDPR, samt denne privatlivspolitikken.

Myndigheter og samarbeidspartnere
PV kan videregi dine opplysninger til eksterne tredjeparter, hvis dette følger av en juridisk forpliktelse eller som en del av den tjenesten vi leverer til deg. Dette kan eksempelvis være i form av offentlige myndigheter (f.eks. Patentstyret, tolletaten, politiet, og skatteetaten mv.), motparter i saker eller samarbeidspartnere og leverandører (f.eks. agenter i andre land, IT-leverandører, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser).

Web:
Det er gjennom våre nettsider mulig å bli videresendt til sider tilhørende tredjeparter. Data om din bruk av våre nettsider vil bli videregitt til tredjeparter, dersom disse opplysninger er kjente, såfremt du klikker på linker på våre nettsider og videresendes til andre sider.

Videregivelse av dine opplysninger på disse nettsidene vil være underlagt tredjepartens privatlivspolitikk og ikke denne politikk. PV har således ikke kontroll over og er ikke ansvarlig for tredjeparters behandling av dine personlige opplysninger.

PV vil derfor oppfordre deg til alltid å lese den gjeldende nettsidens politikk om beskyttelse av dine personlige opplysninger.

Oppbevaring av data

Oppbevaringsperiode
PV oppbevarer dine personlige opplysninger i det tidsrommet som er nødvendig for å imøtekomme de formålene som er angitt i denne politikken, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov.

Sikkerhet
Vi har etablert tekniske og organisatoriske prosesser omkring behandlingen av dine data som sikrer at dine personlige opplysninger kun er tilgjengelige for relevante medarbeidere.

Innsikt og rettelser

Du kan til enhver tid be om å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg. I tillegg har du rett til å be PV om å korrigere, slette eller på en annen måte begrense vår behandling av dine personlige opplysninger. Dette skal skje ved henvendelse til privacy@pv.eu
I henvendelsen til PV ber vi deg om å gjøre det tydelig hvilke opplysninger henvendelsen dreier seg om. I tillegg ber vi deg om å opplyse ditt fulle navn og adresse, så vi hurtig kan identifisere din henvendelse. PV vil forsøke å imøtekomme din henvendelse så raskt som mulig. Er du uenig i den måte vi behandler dine opplysninger på, er du alltid velkommen til å henvende deg gjennom ovennevnte e-postadresse. Du har også anledning til å inngi en klage til Datatilsynet.

Endringer i privatlivspolitikken

PV forbeholder seg retten til å endre denne privatlivspolitikk, som følge av lovendringer, forbedrede løsninger eller andre oppdateringer av nettsiden. Vennligst se anmerkningen ”SENEST OPPDATERT” øverst på denne siden for å se når denne politikken sist har blitt oppdatert.

Alle endringer i denne politikken vil tre i kraft når den gjøres tilgjengelig på våre nettsider.

Tilbake til toppen