Sosialt ansvar

Header bilde: Pixabay.com

I Plougmann Vingtoft er vi opptatt av å implementere miljømessige og sosialt ansvarlige forretningsmetoder i vår daglige kontakt med våre kunder, ansatte og omverdenen.

Som del av vårt sosiale ansvar har Plougmann Vingtoft sluttet seg til UN Global Compact initiative.

Global Compact

I 2008 sluttet Plougmann Vingtoft seg til prinsippene til GLOBAL COMPACT med den hensikt å bidra til å løse noen av de sosiale og miljømessige utfordringer som verden står overfor.

FN lanserte i 1999 GLOBAL COMPACT med ambisjoner om å fremme bedrifters samfunnsmessige ansvar. Initiativet er bygd rundt ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og anti-korrupsjon.

Ved å delta i dette samarbeidet er Plougmann Vingtoft forpliktet til å implementere prinsippene i sitt daglige virke og utvikling.

Last ned og les CSR-rapporten «UN Global Compact Sustainability report 2022» vår her

GLOBAL COMPACT er verdens største frivillige initiativ og har nå mer enn 5 15.000 tilsluttede bedrifter. Vil du vite mer om dette initiativet kan du klikke deg inn på GLOBAL COMPACTS hjemmeside

Global-Compact-logo

Tilbake til toppen