Eierskapsforhold

Plougmann Vingtoft a/s er eid av en gruppe partnere i selskapet.

Styremedlemmer, Plougmann Vingtoft a/s

  • Christian L. Christiansen, styreleder, Partner, European Patent Attorney, Plougmann Vingtoft
  • Finn Strøm Madsen, administrerende direktør, Plougmann Vingtoft
  • Ellen Breddam, Partner, Head of Trademarks, Plougmann Vingtoft
  • Kristoffer Vandborg Bro, Senior Patent Attorney, CDPA, Plougmann Vingtoft
  • Anders Tauby Sørensen, IT Manager, Plougmann Vingtoft