Eierskapsforhold

Plougmann Vingtoft a/s er som vårt datterselskap tto a/s eid av Arator a/s.

Styremedlemmer, Arator a/s

  • Nina Movin, bestyrelsesformann, adm. direktør for Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S
  • Ole Kring, nestformann
  • Jan Bjerrum Bach
  • Christian Læsø
  • Matteo Biancardo, Partner, European Patent Attorney, Plougmann Vingtoft
  • Kristoffer Vandborg Bro, Patent Attorney, Plougmann Vingtoft