Vår historie

Plougmann Vingtoft så dagens lys i 1967, da Knud Erik Vingtoft og Ole Plougmann sammen kjøpte et lite patentfirma i København.

Ole var kjemiingeniør og gikk etter endt utdannelse rett inn i bransjen, med planer om å revolusjonere patentverdenen. Knud Erik var maskiningeniør og kom inn i bransjen ved en tilfeldighet, da en jobbannonse fanget hans interesse i 1959.

Møtet mellom disse to ble begynnelsen på en virksomhet som siden da har preget utviklingen av patentbransjen i Europa. De to ingeniørenes pionerarbeid innen blant annet bioteknologi og IT ledet raskt etter oppstarten til sterke patentposisjoner for deres kunder, og gjorde navnet Plougmann Vingtoft kjent i bransjen.

De to grunnleggernes interesse for kommersialisering av forskningsresultater gjorde i tillegg virksomheten til en av hovedaktørene i oppbyggingen av bedrifters samarbeid med universiteter og forskere i Danmark og internasjonalt.

Parallellen mellom kunsten, patenter og varemerker

Da Ole Plougmann stiftet Plougmann Vingtoft sammen med Knud Erik Vingtoft, tok han med seg sin lidenskap for moderne kunst inn i virksomheten. For ham representerte kunsten den energi, kreativitet og originalitet som et patent er uttrykk for:

Et kunstverk er et uttrykk for en original tanke eller idé. Skapelsesprosessen transformerer idéen til noe vakkert og unikt, som det kan være verdt å beskytte. Kopier av idéen er bare verdt en brøkdel (…)


Et kunstverk appellerer bredt, på tvers av land og kulturer. Å eie et kunstverk er å eie noe som kan verdsettes hver eneste dag, samtidig som det presenterer en investering for fremtiden.

Særlig en kunstner fanget Ole Plougmanns interesse, nemlig maleren Bjørn Bjørholt. Det utviklet seg til et langt og personlig vennskap mellom de to, med lidenskapen for kunst i bunn.

Interessen for Bjørholts verker har Plougmann Vingtoft holdt fast i, og på alle våre kontorer henger det i dag Bjørnholt-verk, noe som utgjør en vesentlig og naturlig del av vår identitet.

Tilbake til toppen