Portrait of consultant Esben Bragason
Phone: +45 33 63 95 23
Mobile: +45 30 28 52 02
Email: ebr@pv.eu

Esben Bragason

Patent Attorney

MSc Eng. Food Technology

Esben er en del av Plougmann Vingtofts Technology and Software-team, hvor han blant annet bidrar med innsikt i teknologier som benyttes innen livsvitenskapsindustrien.

Gjennom studiene sine har Esben fått ekspertise innen bioinformatikk, mattrygghet, patogene bakterier og digitale løsninger for å forbedre matkvalitet.

I tillegg til dette har han tilegnet seg viten om fysikkmodellering ved å studere stabilitet, skape simulasjoner og visualisere differensielle ligningsmodeller.

Esben har profesjonell erfaring fra Plougmann Vingtofts Technology Transfer Office, TTO, hvor han har jobbet med kommersialisering av IPR.

Han jobber med universiteter, oppstartsbedrifter og større teknologibedrifter, og han hjelper kunder med å generere verdi fra nye teknologiske framskritt.

Basert på markedsanalyser og perspektiver fra sluttbrukere og meningsledere tilbyr Esben rådgivning om markedsinngangsstrategi.