Phone: +45 33 63 93 45
Mobile: +45 40 43 60 50
Email: ksn@pv.eu

Katja Sørensen jobber med IPR i følgende industrier:

Katja Sørensen

European Patent Attorney, Partner

Head of Food, Agriculture & Chemistry, MSc Chemistry

Katja yter rådgivning innenfor områdene kjemi, biokjemi, næringsmiddelteknologi, ernæring og immunkjemi/immunologi.

Hun har erfaring innen identifikasjon av oppfinnelser, skissering og håndtering av søknader, freedom-to-operateanalyser og rettssaker. Katja har dessuten erfaring med å utvikle å anvende IPR-analyser som verktøy for risk assessment og idégenerering i utviklingsprosesser.

Katja har i tillegg solid kompetanse i søk i patenttekniske og vitenskapelige databaser i forbindelse med bl.a. nyhetsundersøkelser, dokumentasjon i saker om patentbrudd, innsigelser, ugyldighet og freedom-to-operate-undersøkelser.

Katja har vært ansatt hos Plougmann Vingtoft siden 2006. Tidligere arbeidet hun som teknisk saksbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Dessuten er Katja en erfaren foreleser innen patent- og rettighetsbeskyttelse og databasesøk.

 

IP Star Rosette     IAM-2018