EUIPO styrker innsatsen mot salg av kopivarer på nettet

Piratkopiering skader ikke kun omdømme og økonomi for varemerkeinnehavere. Det kan også ha helseskadelige og sikkerhetsmessige konsekvenser for forbrukerne. Nå setter EUIPO emnet på dagsordenen.

Webshops og digitale markedsplasser har de seneste år hatt vind i seilene, og som varemerke har det aldri vært enklere å markedsføre og selge varene sine online.

Men med en uendelig strøm av nye webbutikker og online-tjenester har det blitt vanskelig å luke ut de mange svindlerne som lever av å selge kopivarer med stjålne varemerker på nettet. For hva gjør man som varemerke hvis man oppdager at andre selger kopivarer i ens navn?

I et forsøk på å avhjelpe problemet har Den Europeiske Unions Kontor for Intellektuell Eiendomsrett (EUIPO) skapt en liste over IP-beskyttelsesværktøjer på diverse online markedsplasser i samarbeid med noen av de største spillerne på markedet.

Stine Sønstebø, som er Plougmann Vingtofts Head of Legal i Norge og medlem av varemerkeorganisasjonen ECTA’s Anti-Counterfeiting Committee, ser EUIPOs liste som et viktig initiativ for de mange e-handelsplattformene som verner om sine kunders IP-rettigheter:

“EUIPOs liste kaster lys over de e-handelsplattformene som allerede har iverksatt tiltak som hjelper med å identifisere og fjerne kopivarene. Samtidig øker den oppmerksomheten på at man som e-handelsplattform husker å prioritere det arbeidet som ligger i å forhindre salg av piratkopier.”

Blakket omdømme og tvilsom kvalitet

Varemerker er ikke kun viktige for å skape merkevarelojalitet og sikre at tilfredse kunder velger og anbefaler bestemte produkter over andre. Varemerkebeskyttede produkter har også gjennomgått undersøkelser og tester som sikrer at de overholder kvalitets- og sikkerhetsregler i de landene hvor varene selges.

Salg av kopivarer er sånn sett ikke kun et problem for varemerkeinnehaveren og e-handelsplattformen som selger varene. Det har også negative konsekvenser for sluttbrukeren:

“Kopivarer er oftest produsert i dårligere kvalitet enn de originale produktene, og typisk har de hverken gjennomgått de nødvendige sertifiseringer og kvalitetskontroller,” sier Stine Sønstebø og fortsetter:

“Ved å kjøpe piratkopier risikerer du som forbruker enten å kjøpe varer av dårlig kvalitet eller i verste fall: at varene er direkte farlige eller helseskadelige. Det ses typisk i forbindelse med reservedeler til biler, legemidler eller leketøy til barn. Hvis sluttbrukeren ikke er klar over at produktet er en kopivare, vil tilliten til varemerket og webshoppen som selger varen, også bli svekket som følge av kundens utilfredshet.”

Beskyttelsesverktøy på markedsplassene

EUIPO’s liste består av en rekke forskjellige IP-beskyttelsesverktøy fra blant annet Alibaba Group, Amazon, Ebay og Wish. På denne måten kan man som varemerkeinnehaver danne seg et overblikk over de forskjellige verktøyene som e-handelsplattformene har til rådighet.

Verktøyene varierer fra plattform til plattform, men overordnet tilbyder de notifikasjonssystemer, dashboards, søkeverktøy og øvrige IP-beskyttelsesprogrammer som gjør det mulig for varemerkeinnehaverne å identifisere og innrapportere varer som potentielt krenker deres IP-rettigheter.

Stine Sønstebø fremhever især tre fordeler ved EUIPOs skjerpede oppmerksomhet på piratkopiering:

  1. Med EUIPOs liste har du som varemerke ett samlet overblikk over hvordan du identifiserer og anmelder de aktørene som krenker dine IP-rettigheter på markedsplassene.
  2. Hvis du som e-handelsplattform opptrer på listen, vil varemerkeinnehaverne oppfatte deg som et mer seriøst og sikkert sted for dem å avsette sine varer.
  3. EUIPOs økte fokus på piratkopiering bidrar til å belyse problemet og dermed også oppdra både e-handelsplattformene, varemerkeinnehaverne og forbrukerne til å være oppmerksom på kjøp og salg av kopivarer og de medfølgende konsekvensene.

Er du interessert i å vite mer om hvordan du best beskytter din merkevare mot piratkopiering, er du velkommen til å kontakte en av våre eksperter. Du kan også få tak i oss via denne kontaktformularen.