Kan du bruke andres INSTAGRAM®-bilder?

Det er mer populært enn noensinne å dele bilder og videoer med venner og følgere på INSTAGRAM®. Flere millioner bilder og videoer blir hver dag lastet opp til det sosiale mediet, og hver dag kommer flere brukere til.

Har du blitt virvlet inn i den evige strømmen av bilder og videoer kan det være fristende å dele andre brukeres innhold eller benytte det i andre sammenhenger. For materialet er jo frivillig lastet opp. Og så kan vel alle bruke det?

Svaret er et rungende NEI!

“Der er mange feilantagelser om når man kan dele bilder og videoer på sosiale medier, men det er viktig å kjenne reglene for å unngå å motta et pengekrav eller risikere erstatningssaker”, sier advokat Stine Sønstebø, Plougmann Vingtofts Head of Legal Norway.

I denne artikkelen guider hun deg gjennom reglene for bruk av andres bilder og videoer på INSTAGRAM®.

Bilder er beskyttet av opphavsrettsloven

Alle opplastede bilder på INSTAGRAM®, uansett om profilen er åpen eller lukket, er beskyttet av opphavsrettsloven. Loven krever nemlig at fotografen skal gi samtykke til at bildet kan brukes i andre sammenhenger.

Ved å laste opp bildet til INSTAGRAM® har brukeren kun avgitt samtykke til at INSTAGRAM® kan vise bildene, og at andre brukere kan kommentere eller ‘like’. Men dette gir ikke andre rett til å kopiere bildet og bruke det på andre medier, på egen profil eller i andre ervervsmessige sammenhenger.

Opphavsrettsloven gjelder også med INSTAGRAM®s egne delingsfunksjoner, altså reposting eller embedding. Det vil si at du heller ikke kan dele bilder uten samtykke, selv om du henviser direkte til fotografen, som har retten til bildet. Denne praksisen er meget utbredt, og det kan virke som om at den er lovlig, men det er ikke tilfellet. Alle delingsfunksjoner krever samtykke fra rettighetshaver, og rettighetshaver skal navngis.

Hvis du vil holde deg på den riktige side av loven, skal du altså ALLTID spørre fotografen om lov, før du deler vedkommendes INSTAGRAM®-bilder eller -videoer. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er kontoinnehaveren som er fotografen. I så fall må du finne en annen måte å kontakte fotografen.

Hva er konsekvensene ved å bruke andres bilder på INSTAGRAM®?

Hvis du har brukt et bilde eller en video uten samtykke, risikerer du at innholdet omgående skal fjernes og din bruk av innholdet skal opphøre. Hvis du har brukt innholdet i markedsføringsmateriale eller i en kampanje, risikerer du at alt materialet skal destrueres. Du risikerer også å motta krav om lisensavgift eller erstatning, hvis fotografen kan bevise å ha lidd et tap. Økonomiske krav som disse, skjer oftere og oftere, og prisen ligger ikke sjeldent mellom 500 og 1000 Euro.

Men hva kan du så gjøre med andres INSTAGRAM®-bilder?

Det er lovlig å oppfordre brukere til frivillig å dele et bilde under et bestemt hashtag på INSTAGRAM® og deretter vise bildet på din nettside i et plug-in eller et INSTAGRAM®-feed. Denne bruken er dog kun lovlig hvis du opplyser om den i eksempelvis din Social Media Policy, slik at du unngår enhver form for misforståelser og villedning. Vær også oppmerksom på at det brukte hashtag i så fall bør være unikt, for at sikre at enhver bruk kan knyttes direkte til ovennevnte politikk.  

Oppsummering av reglene for bruk av andres bilder fra INSTAGRAM®:

  • Alle bilder på INSTAGRAM® er beskyttede av 

De nevnte reglene gjelder også for FACEBOOK® og andre sosiale medier.

Hvis du er i tvil om din bruk av INSTAGRAM®-bilder er lovlig, eller du er interessert i å høre mer om hvordan du lager en Social Media Policy, er du meget velkommen til å kontakte en av våre eksperter. Du kan også få fatt i oss via denne kontaktformular.

(oppdatering av denne artikkelen)