KAMSTRUP: Patenter skapte vekst for innovativ nisjevirksomhed

Hovedkvarteret for verdens ledende produsent av systemløsninger til intelligent energi- og vannmåling, ligger ikke i Tyskland eller Japan, men i den jyske kjøpstad Skanderborg. Kamstrup A/S utvikler blant annet ultralydvarmemålere og eksporterer komplette måleløsninger til hele verden. Virksomhetens suksess er drevet fram av innovasjon og et skarpt fokus på å sikre sine nyutviklinger og varemerker.

Patenter er en nødvendig investering

Kamstrup startet som en liten nisjevirksomhet med ganske få patenter, men har i løpet av få år vokst kraftig, og er i dag en av de ledende virksomheter innen systemløsninger av intelligent energi- og vannmåling.

Bedriften investerer massivt i produktutvikling og forskning. Det er en forutsetning for at det skal kunne beholde sin ledende markedsposisjon. Men det ville vært å kaste penger ut av vinduet om ikke bedriften også hadde beskyttet sine oppfinnelser. Derfor arbeider de bevisst og proaktivt med patentsøknader.

”Arbeidet med patenter er enormt vigtig for Kampstrup. Vi skal selvfølgelig sørge for at vi selv kan høste fruktene av den enorme innsatsen vi legger i produktutvikling og forskning. Derfor søker vi opp mot 20 nye patenter i året.” forteller Frank Petersen, Head of Intellectual Property i Kamstrup A/S.

PV_16x9CKS_00011

En voksende patentportefølje krever forsvarlig administrasjon

Plougmann Vingtoft har vært med helt fra begynnelsen av Kamstrups veksteventyr. Med hjelp fra våre patentrådgivere har patentporteføljen vokst jevnt og  trutt i takt med virksomhetens suksess.

Vi har blant annet hjulpet Kamstrup med de innledende undersøkelser i patentregisteret. Det er jo ingen grunn til å bruke penger på en søknad, hvis et lignende patent allerede er registrert av en konkurrent. Plougmann Vingtoft har også hjulpet Kampstrup med å utforme og sende inn patentsøknader, og i dag administrerer våre patenteksperter virksomhetens omfattende patentportefølje.

”Selv om man som virksomhet selv står for en del av patentarbeidet, krever patentadministrasjonen så store ressurser til innkjøp og vedlikehold av elektroniske systemer, at det vil lønne seg å bruke eksterne eksperter som Plougmann Vingtoft”, forklarer Michael Friis Sørensen, Senior Patent Attorney i Plougmann Vingtoft og patentrådgiver for Kamstrup A/S. Han fortsetter:

”Våre konsulenter holder seg også løpende oppdatert om nye regler fra patentmyndighetene i Danmark, EU og internasjonal. Det kan gå virkelig galt hvis man ikke har orden på reglene, men det er et meget komplekst område for en alminnelig virksomhet å holde styr på. ”

Ved å la Plougmann Vingtoft stå for patentadministrasjonen er Kamstrup sikre på at det alltid er en ekspert til å håndtere deres saker på forsvarlig vis. Skulle den fast tilknyttede konsulent f.eks. bli syk, har vi andre kvalifiserte medarbeidere til å ta over, slik at patentfristene alltid blir overholdt.

Patenter kan brukes til annet og mer enn beskyttelse av opfinnelser

Patentene sikrer ikke bare Kamstrup en årrekke med enerett på oppfinnelsen og dermed muligheten for å sikre fortjenesten på investeringen, men gir også bedriften plass til å manøvrere i markedet uten å bli begrenset av konkurrerende patenter.

Kamstrup bruker også patentsregisteret som insipirasjon tidlig i utviklingsprosessen. Hen kan de få informasjon om hvilke produkter som allerede er i markedet, hvilke som er på vei, og hvordan de selv kan forbedre og utvikle eksisterende løsninger.

Kontakt oss – så hjelper vi din bedrift med å finne en konkurransedyktig posisjon på markedet.