ULSTEIN: IPR-strategi i tre trinn

X-BOW® er ikke bare et revolusjonerende bidrag til skipsdesign, det representerer også en ny måte å tenke på når det kommer til beskyttelse av banebrytende innovasjon. I dag er det et mye større potensiale i et skip enn bare teknologi. X-BOW® er et lysende eksempel på dette. Skipet har ikke bare et patent, men også varemerke og design rettigheter.

Sterkt vern gjennom design, patent og varemerker

Ettersom designen er unik har Ulstein skapt et skip som er gjenkjennelig og som assosieres med en spesifikt skipsdesign, eller sagt med en IPR betegnelse – noe som kan indikere en kommersiell opprinnelse – definisjonen av et varemerke. Med X-BOW® har Ulstein også skaffet seg tre essensielle IP rettigheter: patent, design og varemerke:

  • Først ble skipets teknologi sikret gjennom en internasjonal patentsøknad rettet mot shipping relevante land.
  • Deretter ble designen sikret gjennom multinasjonale designsøknader rettet mot de relevante markeder.
  • Til slutt ble søknaden for et tredimensjonalt (3D) varemerke innlevert internasjonalt. Det faktum at X-BOW® er akseptert som et 3D varemerke er ingen bagatell ettersom skipet er det første som noensinne er blitt godkjent som et 3D varemerke i EU.

Å ha IP rettighetene for X-BOW® sikkert om bord gir Ulstein en stor konkurransefordel på markedet, ettersom ingen av firmaets konkurrenter kan tilby konkurrerende produkter basert på den samme teknologi og design som Ulstein. Firmaet innehar derfor en konkurransefordel i forhold til sine konkurrenter, ettersom ingen annen skipsdesigner kan bygge et skip med teknikken eller designen fra X-BOW® uten uttrykkelig godkjennelse fra Ulstein.