Events

Header image: Pixabay.com

I Plougmann Vingtoft er vi overbeviste om at arbeidet med IPR handler om mye mer enn bare strategisk arbeid med patentbeskyttelse og registrering av varemerker.

Vi verdsetter å kunne vedlikeholde og utvikle forholdet til våre kunder gjennom å arrangere og delta på konferanser, etter jobb møtet, seminarer mm., og vi ser på dette som en viktig del av vårt arbeid som patent- og varemerkerådgivere.

I tabellen under kan du få en oversikt over hvilke arrangementer vi deltar i og organisere i løpet av året:


10.-11. oktober 2018, København

DTU HIGH TECH SUMMIT COPENHAGEN 2018


11. oktober 2018, 12:00-18:00, København

MVA AANNUAL MEETING 2018


5.-7. november 2018, København

THE 24TH ANNUAL BIO-EUROPE


6.-9. november 2018, New Orleans

INTA LEADERSHIP MEETING 2018


13. november 2018, 12:15-18:15, København

ATV ANNUAL MEETING – TECHNOLOGY DAY 2018

  • Annette Siewert Lindgreen (CEO/CFO)

22. november 2018, 8:30-10:30, København

MVA (MEDICON VALLEY ALLIANCE) MORGENMØDE: «COMMERCIALIZATION OF TECHNOLOGY AND IP”


29. november 2018, København

IPR FOR GRÜNDERE


 

Tilbake til toppen