Events

Header image: Pixabay.com

I Plougmann Vingtoft er vi overbeviste om at arbeidet med IPR handler om mye mer enn bare strategisk arbeid med patentbeskyttelse og registrering av varemerker.

Vi verdsetter å kunne vedlikeholde og utvikle forholdet til våre kunder gjennom å arrangere og delta på konferanser, etter jobb møtet, seminarer mm., og vi ser på dette som en viktig del av vårt arbeid som patent- og varemerkerådgivere.

I tabellen under kan du få en oversikt over hvilke arrangementer vi deltar i og organisere i løpet av året:


7.-9. mai 2019, Herning, Danmark

EOT – Electronics of Tomorrow


7. mai 2019, København, Danmark

ATV Annual Meeting


8. mai 2019,  København, Danmark

IP Fair


21.-23. mai 2019, Dublin, Irland

ASTP Proton Annual Conference


18.–22. mai 2019,  Boston, Massachusetts, USA

INTA’s Annual Meeting


26.–29. juni 2019,  Edinburgh, UK

ECTA Annual Meeting


17.–20. september 2019,  Dublin, Irland

MARQUES 33rd Annual Conference


30.-31. oktober 2019,  Lyngby, Danmark.

High Tech Summit

  • TBD

Tilbake til toppen