Patenter

Enhver bedrift basert på teknologi eller spesialprodukter bør ha kontroll på patentene sine. Et godt utformet patent sikrer bedriftens investering i forskning og utvikling, og er ofte også forutsetningen for interesse fra investorer og dermed for et vellykket foretak.

Med patenter kan bedrifter beskytte oppfinnelsene sine, nye utviklinger og ideer mot kopiering. Patenter er også noe av det første investorene ser på når de skal ta beslutninger om å sette kapital på spill til utvikling og markedsføring av et produkt.

Det er viktig at patentsøknaden blir utformet slik at den lever opp til patentkravene, så patentet kan komme i mål. Dessuten er det like viktig at den blir tilrettelagt på en strategisk gjennomtenkt måte slik at den kan skape operasjonelle, taktiske og forretningsmessige fordeler for bedriften.

Plougmann Vingtoft veileder både store multinasjonale selskaper, små og mellomstore bedrifter, innovative gründere og oppstartsbedrifter om patenter og patentrettigheter. Hvis du vil høre mer om hva vi kan gjøre for din virksomhet er du velkommen til å kontakte oss via kontaktformularen nedenfor. Vi behandler naturligvis henvendelsen og saken din fortrolig.

  • Snakk med en patentrådgiver som er ekspert på ditt industriområde.
  • Hør hvordan vi kan hjelpe deg med en strategisk analyse av forretningspotensialet i din ide, produkt eller teknologi.
  • Få en vurdering av din situasjon fra en patentekspert

Les også videre på siden om industrispesifikk ekspertrådgivning og patentsøknadens betydning for virksomhetens utvikling og markedsføring av nye produkter.

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

Spesialisert rådgivning om patenter

Hos Plougmann Vingtoft arbeider vi i industrispesifikke team. Det betyr at våre erfarne rådgivere er spesialister innenfor hvert sitt tekniske område, slik at vi raskt kan sette oss inn i deres unike produkt og den teknologien som ligger bak deres oppfinnelse.

Har dere styr på patentene og IP-rettighetene deres?

Uansett om man er en stor eller liten bedrift, er det ekstremt viktig at patentstrategien kommer på plass helt fra starten av utviklingen av en ide. Vi ser dessverre ofte at bedrifter – både nyetablerte gründere så vel som større foretak – overser viktigheten av å ha kontroll over rettighetene til sine produkter og teknologier.

De fleste selskaper er helt klar over viktigheten av å ha en gjennomtenkt salgs- og markedsføringsstrategi, en gjennomtenkt plan for distribusjon osv. Hovedfokuset blir vanligvis å få produktet eller oppfinnelsen ut på markedet, og derfor overser man viktigheten av å få patentert sin nyutvikling. Dessverre betyr dette at det å beskytte sine immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og design (IPR) ofte kommer inn i bildet sent i prosessen, eller, i verste fall, etter at oppfinnelsen har blitt kopiert. Det kan fort bli ekstremt dyrt.

Unngå å kaste bort dyrebar tid

Har man ikke orden på rettighetene sine, kan alle de timene man har brukt på forskning og utvikling være helt bortkastet. Andre kan allerede ha oppnådd patent på det produktet eller den teknologien man har investert tid og penger på å utvikle, og det kan få katastrofale følger for din bedrift.