Få hjelp når du skal søke patent på din idé

Har du fått en god idé til et nyskapende produkt, som resten av verden kan ha glede av? Da er det viktig at du allierer deg med en erfaren rådgiver på patent og beskyttelse av rettighetene dine – og helst før du går i gang med utvikling og lansering av produktet.

Når man som start-up skal tiltrekke seg kapital, er det en forutsetning at ideen og produktet er beskyttet av et patent og/eller varemerkebeskyttelse. Det krever investorer rett og slett. Derfor har det vært viktig for oss at vi har hatt profesjonelle rådgivere med oss under utviklingen av produktet vårt fra begynnelsen.

 

– Bjarne Flou, adm. direktør i OBI Medical

En patentsøknad er en prosess som kan beskrives som å bevege seg inn i en juridisk jungel med patenttekniske spesifikasjoner, krav og mange tidsfrister underveis. I vår rådgivning trekker vi på mange års erfaring med å hjelpe nystartede virksomheter sikkert gjennom jungelen.

Vi står klare til å gi deg råd

Sikring av dine rettigheter er en investering i din virksomhets fremtid. Våre eksperter har inngående kjennskap til forskjellige teknologiområder og hjelper deg også med å undersøke mulighetene til å bruke patentet, slik at du kan tjene penger på det.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss via skjemaet nede på siden og få en prat med en av våre rådgivere.

 • Få en vurdering av din situasjon fra en patentekspert
 • Din henvendelse er helt uforpliktende og koster deg ikke noe
 • Vil du snakke videre, tilbyr vi et møte, som også er gratis og uforpliktende for deg
 • Vi behandler naturligvis din henvendelse og din sak fortrolig

På denne siden kan du også finner linker til start-up cases, les mer om vår rådgivning, og om hvorfor det er viktig at du på et så tidlig stadium i produktutvikling som mulig, sikrer deg rettighetene til din idé.

Patentrådgivning er en viktig investering

Med profesjonell patentrådgivning kan du beskytte dine innovative idéer og oppfinnelser, unngå å krenke andres eksisterende rettigheter og ikke minst tiltrekke deg sterke investorer, som kan gi din virksomhet ekstra vind i seilene.

Studier viser at virksomheter, som har fokus på å beskytte sine IP-rettigheter, klarer seg bedre i forhold til omsetning, bruttoavanse og verditilvekst, sammenlignet med virksomheter som ikke har fokus på IPR-rettigheter. Derfor er det viktig at du helt fra begynnelsen får lagt en plan for hvordan du skal arbeide med og forholde deg til dine immaterielle rettigheter.

Tenk patentrådgivning fra starten

Før du går i gang med utviklingen av produktet ditt, må du finne ut av om kan komme til å krenke andres allerede eksisterende rettigheter. Når du har fått avklart ditt handlingsrom, må du finne ut av hvordan du vil beskytte produkt og navn. Uten denne beskyttelsen risikerer du nemlig at andre kopierer produktet ditt, eller kommer før deg med registreringen av en tilsvarende oppfinnelse.

Våre patentrådgivere hjelpe deg med å undersøke om det finnes rettigheter i Norge eller i utlandet som kan bremse for beskyttelsen av din forretningsidé. Vi hjelper deg også med å utarbeide en langsiktig strategi, som beskytter ditt produkt best mulig.

Eksempler på våre patentrådgivingstjenester

 

 • Nyhetsundersøkelser – Unngå å kaste bort tid og penger eller krenke andres rettigheter
  Vi undersøker om deres produkt elle idé er en reell nyhet. Kanskje har andre allerede fått patent på et tilsvarende produkt eller en lignende teknologi.
 • Utarbeidelse og innlevering av patentsøknader
  Er deres idé en nyhet er det viktig å få beskyttet rettighetene. Vi kan hjelpe dere med søknaden.
 • Strategisk analyse av idéens forretningspotensiale
  F.eks. en Freedom to operate-analyse, der dere får oversikt over om et produkt kan lanseres fritt i et gitt marked, eller om det evenuelt er dekket av andres rettigheter.
 • Konflikter, krenkelser, innsigelser og rettssaker
  Har dine IPR-beskyttede produkter eller idéer blitt krenket? Vil du komme med innsigelser mot andres rettigheter? Skal det føres en rettssak? Våre erfarne patentrådgivere har lang erfaring med alle former for nasjonale og internasjonale konfliktsaker.

Vi tilpasser patentrådgivningen til din virksomhet

Det er selvfølgelig forskjell på om vi gir råd til en stor multinasjonal virksomhet eller gründere med begrenset økonomisk handlingsrom. Derfor skreddersyr vi en fleksibel prosess og tilpasser vår rådgivning, slik at den dekker akkurat dine behov.

Et godt eksempel på vår rådgivning til en gründervirksomhet, er den oppgaven vi løste for de to ildsjelende Jonas og Nikolaj, som eier designvirksomheten Mono+Mono. Les casen her

Strategisk patentrådgivning tiltrekker investorer

Når patenter er tenkt inn og etablert tidlig i løpet, skaper det trygghet rundt prosjektets fremtidsperspektiver. Det sender et viktig signal til potensielle investorer om at du arbeider profesjonelt med produktet ditt, og det øker dermed mulighetene deres til å skaffe kapital.

For en oppstartsvirksomhet kan patenter og patentrådgivning ved første øyekast se ut som en dyr og overflødig investering, men sjansen for å tiltrekke seg sterke investorer og rykke opp i elitedivisjonen øker markant, hvis virksomheten beskytter sin teknologi tidlig.

Patenter hjalp Libratone ut fra hoppkanten

Libratone er en av mange virksomheter vi har gitt råd om patenter og varemerker. Deres prioritering av et strategisk fokus på IPR hadde stor betydning for etableringsprosessen av Libratone brandet i et marked som allerede var sterkt og veletablert.

Patentering av virksomhetens produkter var bl.a. medvirkende til at Libratone fikk etablert et lukrativt samarbeid med Apple. Deres bevisste arbeid med IPR-rettigheter viste seg å være ytterst viktig for utviklingen av forretningen, og fikk over tid stor betydning for virksomhetens markedsverdi.

Les hvordan vår patentrådgivning hjalp høyttalervirksomheden Libratone over hoppkanten i et fantastisk veksteventyr

 

Kontakt våre eksperter

 • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

 

Tilbake til Patenter