Innsigelser, krenkelser og rettssaker

Har du bruk for kompromissløs rådgivning innenfor saksbehandling? Våre dyptgående tekniske viten kombinert med en imponerende resultatliste fra saker ved den Europæiske Patentdomstolen (EPO) gjør Plougmann Vingtoft til en åpenlys partner når det dreier seg om håndteringen av viktige, kommersielle patenter.

Eksperter i å beskytte patenter

Plougmann Vingtoft har lang erfaring i krenkelses- og innsigelsesaker (på engelsk kalt «Oppositions and Litigations»). Vårt team er blant de ledende i Skandinavia på området.

Vi har med stor suksess representert ledende internasjonale virksomheter i utallige rettssaker og innsigelsessaker, f. eks. Bayer Pharma og Nestlé.

Våre European Patent Attorneys holder seg konstant oppdatert med den siste utvikling og trender innenfor EPO rettspraksis.

Vi håndterer desutten alle områder innen Life Science og kjemi, og er også høyt ansette som spesialister i forskjellige tekniske bransjer.

Oversikt og målrettet strategi

Vår omfattende erfaring og innsikt sikrer at vi er i stand til å holde oversikten over informasjon som identifiserer de viktigste aspektene i saken og dermed raskt og effektivt forberede og levere en målrettet strategi som kreves under en rettssak.

Har dere spørsmål?

Hvis I ønsker å diskutere mulighetene i en bestemt sak eller høre mer om våre ytelser, så ta vennligst kontakt til vår leder for Oppositions and Litigations, Kim Wagner på +45 33 63 93 13 eller kiw@pv.eu

 

 

Tilbake til Patenter