Strategisk patentrådgivning styrker dine forretningsmuligheter

Plougmann Vingtofts patentrådgivere hjelper deg med å bruke dine patenter strategisk så du styrker både dine forretningsmuligheter og din konkurranseevne på markedet.

Et patent handler ikke bare om å få beskyttet dine produkter og teknologier mot kopiering. Med strategisk patentrådgivning hjelper vi deg med å gjøre patentet ditt til en investering som skaper operasjonelle, taktiske og forretningsmessige fordeler for din virksomhet.

Våre patentrådgivere er delt opp i industrispesifikke team, så du vil alltid være tilknyttet til rådgivere, som har dyp innsikt i nettopp ditt teknologiområde.

Vil du høre mer om strategisk patentrådgivning, og hvilken forskjell det kan gjøre for din virksomhet? Kontakt oss allerede i dag og få en uforpliktende prat med en av våre patentrådgivere, Vi behandler naturligvis henvendelsen din og saken din fortrolig.

  • Snakk med en patentrådgiver som er ekspert på ditt industriområde
  • Hør hvordan vi hjælper dig med en strategisk analyse af forretningspotentialet i din idé, produkt eller teknologi
  • Hør hvordan vi kan hjelpe deg med din patentsøknad, så den baner vei for nye eller forbedrede forretningsmuligheter og konkurransedyktighet

Les også videre på denne siden om hvordan vi arbeider med strategisk patentrådgivning.

Eksempler på hva våre patentrådgivere kan gjøre for deg:

  • Vi diskuterer din idé eller teknologi og det forretningsmessige potensialet, og legger en strategi for hvordan du oppnå den best mulige beskyttelse ved hjelp av immaterielle rettigheter (f.eks. patenter, design og/eller varemerker).
  • Vi gjennomfører en nyhetsundersøkelse og en strategisk analyse av forretningspotensialet i din ide, produkt eller teknologi.
  • Vi undersøker om du risikerer å bli blokkert av eksisterende patentrettigheter (dvs. om du har såkalt «freedom-to-operate») hvis du går videre med din idé, produkt eller teknologi.
  • Vi utarbeider din patentsøknad på en måte som gir deg de beste forretningsmulighetene, både her og nå, og i fremtiden.
  • Vi innleverer din patentsøknad og ivaretar saksbehandlingen overfor myndighetene i alle de land der du ønsker patentet utstedt.
  • Vi utarbeider overvåkning av konkurrenter – og/eller spesifikke teknologier.

Strategisk patentrådgivning basert på unik forretningsforståelse

De fleste av Plougmann Vingtofts patentrådgivere er European Patent Attorneys og har ”state-of-the-art” teknisk og juridisk kunnskap innen sine spesifikke områder. Vi kan derfor raskt og nøyaktig sette oss inn i din virksomhets teknologier og produkter.

Våre patentrådgivere har oversikt over markedet og fokuserer på dine forretningsmessige mål. Vår strategiske rådgivning tar sikte på at du skal kunne bruke dine patenter til å styrke og øke virksomhetens markedsverdi.

Vi har to hovedindustriområder:

Innsigelser, krenkelser og rettssaker

Vårt sterke Opposition & Litigation’-team gir råd og fører rettssaker innen alle tekniske områder.

Vi representerer små, mellomstore og multinasjonale virksomheter overfor den Europeiske Patentdomstolen og våre nasjonale domstoler. Det er nettopp denne erfaringen som gjør at vi, selv i tekniske og juridisk kompliserte saker, raskt og effektivt kan danne oss oversikt og utarbeide en strategi for hvordan vi best kan beskytte dine immaterielle rettigheter.

 

 

Gjenopprettelse av rettigheter

Hvis du utilsiktet har mistet en patentrettighet i Norge eller Europa, råder vi over et meget erfarent team av European Patent Attorneys, med særlig ekspertise i gjenopprettelsessaker. Her hjelper vi deg med å få gjenetablert dine rettigheter, Våre patentrådgivere på området er Katja Sørensen, Else Lawrence og Lasse Ringhofer.

For mer informasjon om våre tjenester innen patentrådgivning er du velkommen til å kontakt en av våre kvalifiserte patentrådgivere.

 

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her