SPC – Supplerende beskyttelsessertifikat

Det er mulig å oppnå en forlengelse av patentbeskyttelsen i opp til fem år for patenter som beskytter et legemiddel eller plantevernmiddel i Europa. Dette skjer via en søknad om et supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) for det gjeldende produkt. 

Plougmann Vingtoft gir råd om innlevering og behandling av SPC-søknader i Danmark og Europa. Dessuten gir vi råd om SPC rettspraksis i Danmark og om den europeiske SPC lovgivningen generelt.

Bakgrunne for SPC

På grunn av de omfattende dokumentasjonskravene kan det ta veldig lang til å få et nytt legemiddel eller plantevernmiddel godkjent til markedsføring.

Det supplerende beskyttelsessertifikatet (SPC) gir mulighet til å forlenge den 20-årige patentperioden med fem år, og motvirker dermed det tidstap som oppstår pga. den langvarige dokumentasjonsprosessen.

SPC’er har stor kommersiell verdi for patentet, da det gjør det mulig for patenthaver å markedsføre sitt produkt og få utbytte at sitt patentrettslige monopol i fem ekstra år. gir mulighet til å forlenge den 20-årige patentperioden med fem år, og motvirker dermed det tidstap som oppstår pga. den langvarige dokumentasjonsprosessen.

To grunnleggende krav for å oppnå et SPC

  • Firmaet må være innehaver av et utstedt patent som dekker det aktuelle produktet.
  • Firmaet må ha fått utstedt en markedsføringstillatelse for produktet.

Hvis du ønsker å få vite mer om SPC’er, ta kontakt med vår SPC spesialist Jan Mondrup Pedersen, eller fyll ut dette kontaktformular med din henvendelse, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

 

Tilbake til Patenter