TREND: Grønne patenter

Cannabis til medisinsk og rekreasjonell bruk er gjenstand for stor debatt både sosialt, politisk og juridisk.  Men selv om temaet fortsatt får mange til å heve øyenbrynene er det tydelig at cannabisindustrien er i eksplosiv vekst. Dette kan vi se ut fra antallet cannabisrelaterte patentsøknader i både USA og Europa.

I stadig flere europeiske land samt i flere amerikanske delstater har man lempet på lovgivningen for cannabis. Dette resulterer i at firmaer og gründere begynner å sikre seg rettighetene til å bruke cannabisplantens forskjellige cannabinoider i ulike produkter.

Cannabispatenter er relevante i flere industrier

Det er formodentlig over 100 cannabinoider inneholdt i cannabisplanten. Noen av dem har psykoaktiv virkning, mens andre utelukkende har terapeutisk virkning. Det hyppigst forekommende cannabinoidet kalles CBD (Cannabidiol). CBD har ikke psykoaktiv virkning, men har vist seg å besitte en rekke terapeutiske virkninger. THC (Tetrahydrocannabinol) er det nest hyppigst forekommende cannabinoidet og er mest kjent for sin psykoaktive virkning.

Cannabisplantens mange forbindelser er dermed relevante for utviklingen av både medisinske og rekreasjonelle produkter, og i tillegg til selve planten er det en bred vifte av produkter og bruksområder som kan patentbeskyttes.

For øyeblikket er det mest aktivitet omkring patentering av cannabinoider og derivater av disse til medisinsk anvendelse. Dette innebærer alt fra naturlige ekstrakter til kjemisk modifiserte cannabinoider ekstrahert fra planten og syntetisk fremstilte derivater.

Samtidig er det også tydelig aktivitet omkring patentering av cannabisrelaterte produkter til rekreasjonelle formål, og man forventer at dette området vil vokse ytterligere i takt med liberalisering av cannabislovgivningen – ikke fordi patentsystemet endrer seg på grunn av lovendringer, men fordi forretningsperspektivet blir tydeligere for bedriftene.

Kan man patentere noe som er ulovlig?

Selv om cannabisprodukter langt fra er lovlige i alle europeiske land, er det mulig å oppnå et EU-patent som omfatter og beskytter cannabisprodukter og disses anvendelse i de enkelte medlemslandene. Dessuten er det under visse forutsetninger mulig å patentere cannabisplanter i Europa.

I Europa er det med andre ord relativt simpelt å patentere produkter relatert til cannabis og ikke minst å håndheve sine rettigheter i Europa. I USA er det derimot mer komplisert.

Cannabis til medisinske og/eller rekreasjonelle formål er helt eller delvis legalisert i enkelte amerikanske delstater, men på føderalt plan er det fortsatt ulovlig. Derfor er patentering av cannabisrelaterte produkter ikke så enkelt i USA som det er i Europa.

Den amerikanske patentmyndigheten (USPTO) tillater patentering av cannabisrelaterte produkter i USA, men det er fortsatt usikkert om patentrettighetene kan håndheves på et føderalt nivå overfor de føderale domstolene.

I disse dager behandler man prøvesaker for å danne presedens for håndhevelse av patentrettigheter for cannabisrelaterte produkter i USA. For et patent er jo ikke så mye verdt dersom man ikke kan håndheve det ved eventuelle krenkelser.

Et cannabispatent er et langsiktig, strategisk valg

Selv om det kan virke paradoksalt å beskytte produkter og bruksområder som fortsatt er ulovlige i de fleste land, kan det gi god mening å tenke på patentering allerede nå.  

Med et patent på et cannabisrelatert produkt eller dets anvendelse har man sikret seg en posisjon på et fremtidig marked som etter alt å dømme blir lukrativt både i Europa og USA. Det er også allerede en rekke firmaer som har søkt om beskyttelse med henblikk på å sikre investeringene sine i et eventuelt legalisert marked.

Har du behov for rådgivning?

Overveier du å hoppe på den grønne bølgen? Så kan vi hjelpe deg med å danne overblikk over mulighetene du har for å gå på markedet med ditt produkt – uten å krenke andres rettigheter.

Uansett om du har bruk for en analyse av markedet (en såkalt freedom-to-operate-analyse) eller en detaljert IPR-strategi, så kan vi stille med fagspesifikk og profesjonell rådgivning som kan hjelpe deg i overgangen fra idé til forretning. 

LES OGSÅ: