Guide: Slik finner du ut om din idé skal beskyttes

Der er mange spørsmål du skal svare på før du kan overbevise forretningspartnere eller investorer om at det er din idé de skal satse på. Denne femtrinns-guiden hjelper deg til å finne svarene.

Det er tallrike eksempler på virksomheter som får feid bena vekk under seg av store saksanlegg om krenkede rettigheter. Hvis ditt produkt krenker andres IP-rettigheter, kan det både føre til midlertidig forbud mot å selge produktet og store saksomkostninger eller økonomiske godtgjørelseskrav.

Kristoffer Vandborg Bro

Av samme grunn forventer investorer og forretningspartnere som investerer i din idé, at du har undersøkt hvorvidt din idé skal beskyttes eller ikke før du pitcher den.

– Man skal ha tatt stilling til IPR innen man snakker med en investor eller andre som skal informeres om virksomhetens potensiale. Det er det minste man kan forvente av en oppfinner innen en investor skal kikke på ideen sier Kristoffer Vandborg Bro, patentrådgiver hos Plougmann Vingtoft.

I fem trinn forklarer Kristoffer Vandborg Bro hvordan du sikrer det beste grunnlag for at din idé blir en suksess, og hvordan du finner ut om IP-beskyttelse gir mening for din virksomhet.

1. Del din idé – men vern om rettighetene

Alle som har fått en idé til en kommersiell suksess kan ha gavn av å diskutere den med andre. Men husk å trå varsomt. Især hvis du diskuterer din idé med en oppfinner eller investor innenfor samme område som ditt.

Det er normalt å bli inspirert av hverandre når man diskuterer idéer med likesinnede, og derfor kan det være vanskelig juridisk å bevise om motparten har stjålet sentrale deler av din idé.

Her kan du velge å forlange at motparten underskriver en NDA (non-disclosure agreement) innen møtet. Du tenker kanskje at det er en tungvinn prosess, men ofte er den helt nødvendig for å sikre dine rettigheter.

Hvis det ikke er mulig å få utarbeidet en NDA, kan du evt. velge å forklare om din oppfinnelse og de problemene oppfinnelsen løser, uten å gå inn i detaljer om hvordan oppfinnelsen din løser problemet.

2. Lag en markedsanalyse

Det kan være bortkastet tid å kontakte en investor hvis du ikke har foretatt en markedsanalyse først. Her finner du ut av om der er andre spillere på markedet med idéer som ligner din. En investor vil forvente at du på forhånd har gjort noe forarbeid. Det er både verdiskapende og fremstiller deg som oppfinner som seriøs omkring den mulige investeringen.

En markedsanalyse kan gjøres hjemme foran computeren. Jo mer tid du bruker, jo bedre støper du fundamentet for din idé. Det viktigste er å forsøke å finne frem til lignende produkter på hjemmemarkedet ditt, men også større markeder. Sjekk også diverse patentdatabaser så som Google Patents eller worldwide.espacenet.com – gratis onlinetjenester til søkinger i europeiske patenter og patentsøknader.

3. Foreta en FTO

En FTO-analyse (Freedom-to-Operate) er en grundig undersøkelse av om ditt produkt krenker andres IP-rettigheter. Ofte foretas FTOen av en patentrådgiver, fordi det er viktig å kunne avlese det juridiske språket og beskyttelsesomfang i patentene.

Det er viktig å følge opp FTOen sin løpende for å være sikker på at det ikke oppstår nye oppfinnelser, som kommer i karambolage med din idé. Hvis det er tilfellet, kan man undersøke om oppfinnelsen kan tilpasses eller gjenntenkes, slik at den ikke krenker andres rettigheter. Men det kan du kun gjøre hvis du har undersøkt hvilke rettigheter som gjelder innenfor ditt marked.

4. Undersøk om du skal ha IP-beskyttelse

De forrige punktene har kanskje fått deg til å overveie hvor lett ditt produkt kan kopieres av andre. Nå skal du overveie om du skal beskytte produktet med IP-rettigheter. Derfor skal du stille deg selv følgende spørsmål:

Kan mitt produkt beskyttes?
Der er visse regler for hvilke produkter man kan patentere i Europa. Eksempelvis kan medisinske behandlingsmetoder ikke patenteres. Hvis du vil patentere din oppfinnelse skal du altså have oppfunnet en teknisk løsning, på et teknisk problem.

Man skal ha tatt stilling til IPR innen man snakker med en investor eller andre som skal informeres om virksomhetens potensiale. Det er det minste man kan forvente av en oppfinner innen en investor skal kikke på ideen

Kristoffer Vandborg Bro, patentrådgiver hos Plougmann Vingtof

Har mitt produkt tilstrekkelig oppfinnelseshøyde?
Ditt produkt skal være unikt, før myndighetene vil utstede et patent. Hvis ditt produkt eksempelvis er en sammensetning av to produkter som allerede finnes i forveien, kan det ikke nødvendigvis patenteres. Dette bør drøftes nærmere med en patentrådgiver, som kan gjøre en vurdering av hhv. nyhet og oppfinnelseshøyde.

Er mitt produkt industrielt anvendelig?
Din oppfinnelse skal kunne skape en verdi, før det gir mening å beskytte oppfinnelsen gjennom et evt. patent.

Hvis du kan nikke ja til disse spørsmålene bør du seriøst overveie om din oppfinnelse skal beskyttes.

En oppfinnelse kan også beskyttes med en bruksmodellsøknad som stiller mindre krav til oppfinnelseshøyden, men som allikevel kan gi deg en kommersiell fordel hvis du har et produkt du ønsker å beskytte.

Hvis du har laget et unikt design kan dette designbeskyttes.

5. Oppsøk sparring med en patentrådgiver

Å beskytte en idé kan være en relativt dyr prosess på grunn av gebyrene som følger med. Faktisk er møtet med en IP-rådgiver ofte det billigste trinnet på reisen mot IP-beskyttelse. Så hvis du i løpet av analysen din har funnet alle de gode grunnene til at din idé trenger beskyttelse, kan det derfor være en god idé å ta fatt i en av våre eksperter.

Husk at patentering ikke nødvendigvis er en fordel for alle virksomheter. Men det er viktig at du tar stilling til om det gir mening, så du kan redegjøre for dine til- eller fravalg av IP rettigheter.