Patentbeskyttelse av kunstig intelligens åpner døren til en helt ny verden

Aarhus-bedriften Cercare Medical har utviklet og fått patent på algoritmebasert kunstig intelligens som skal hjelpe leger med lynrask analyse av skanninger.

Det sies at mennesker som rammes av blodpropp i hjernen eldes med fire år for hver time som går innen iverksettelsen av effektiv behandling.  Av selvsamme grunn har firmaet Cercare Medical i Aarhus investert store ressurser i utviklingen av et program som, basert på kunstig intelligens, kan hjelpe leger både med å analysere skanningsbilder lynraskt og gi en indikasjon på den mest sannsynlige utviklingen i den aktuelle hjernen.

Ved blodpropp i hjernen må legene typisk gjennomgå omkring 1400 skanningsbilder før de kan igangsette den faktiske behandlingen


Kim Mouridsen

«Ved blodpropp i hjernen må legene typisk gjennomgå omkring 1400 skanningsbilder før de kan igangsette den faktiske behandlingen. For en erfaren lege vil det ta opptil 25 minutter, men programmet vårt kan gjøre det mange ganger raskere», sier professor ved Aarhus Universitet, Kim Mouridsen, som er den ene av Cercare Medicals to grunnleggere. Han tilføyer at det i akutte situasjoner hvor skaden i pasientens hjerne utvikler seg minutt for minutt ikke kun er tidsbesparelsen som er avgjørende. Det skjer nemlig ofte at den relevante erfarne legen slett ikke er tilstede på sykehuset når pasienten kommer inn. Eksempelvis kan dette skje nattestid. «Ikke minst i slike situasjoner, vurderer vi at programmet vårt vil kunne utgjøre en avgjørende forskjell», sier Kim Mouridsen.

Avgjørende patentering

I tillegg til at det er snakk om et medisinsk gjennombrudd som formodentlig vil få betydning for svært mange mennesker over hele verden, har Cercare Medical også klart å få patent på programmet under navnet «Cercare Medical Neurosuite».

Kim Mouridsen forteller at patenteringen var et helt avgjørende premiss i utviklingsprosessen, og at den konkrete oppgaven med rådgivning og patentsøknader derfor ble lagt i Plougmann Vingtofts hender. «De har tidligere løst oppgaver for Aarhus Universitet og har stor erfaring med beskyttelse, kommersialisering og strategisk anvendelse av IPR. Så det var et helt naturlig valg» lyder begrunnelsen.

Den juridiske og tekniske ekspertisen – og ikke minst erfaringen – som Plougmann Vingtoft har innen IP-rettigheter blir altså også satt i spill når det dreier seg om kompleks teknologi som kunstig intelligens, forteller partner og patentrådgiver i bedriften, Peter Sørensen. «Vi jobber med alt fra klassiske ytelser som formulering av patentkrav, innlevering av patentsøknader og varemerkeregistreringer til strategisk rådgivning om forretningsutvikling. På bakgrunn av dette har vi bistått Cercare Medical med adskillige patenter i blant annet Europa og USA.»

Jussen er på plass

Peter Sørensen beskriver kunstig intelligens som et særdeles spennende område, ikke minst fordi potensialet er enorm og utviklingen skjer i rekordfart. «Dette er teknologier som høyst sannsynlig vil få stor innflytelse på hverdagen vår i nær framtid. ‘Cercare Medical Neurosuite’ er et svært godt eksempel. Men vi ser også hvordan kunstig intelligens blir integrert i alt fra chatboter til robotstøvsugere for tiden. Denne utviklingen vil helt klart fortsette», sier han.

Dette er teknologier som høyst sannsynlig vil få stor innflytelse på hverdagen vår i nær framtid


Peter Sørensen

Og selv om kunstig intelligens, med sin evne til å agere på tidligere erfaringer, fortsatt er en temmelig abstrakt størrelse, er Peter Sørensen ikke i tvil om at den nåværende patentlovgivning er helt tilstrekkelig til å omfatte fenomenet.

«Det er flere aspekter som skal tenkes inn i forbindelse med patentering av kunstig intelligens – blant annet fordi menneskene som oppbygger og trener disse nevrale nettverkene ikke alltid selv forstår hvordan de fungerer på detaljnivå. Men lovgivningen på området kan bære det. Faktisk faller kunstig intelligens inn under den samme juridiske rammen som gjelder for beskyttelse av helt tradisjonell programvare, som for øvrig også er beskyttet via opphavsretten», lyder det.

Du kan lese mer om teknologi og industri i Jyllands-Postens kampanje om temaet, som nettopp har blitt satt i gang, ved å klikke her.

LES OGSÅ: