Hva er IPR?

Du har kanskje støtt på begrepet før og har lurt på hva det egentlig betyr. IPR er en forkortelse av de engelske ordene Intellectual Property Rights. Direkte oversatt betyr det intellektuelle intellektuell eiendomsrett, eller immaterielle rettigheter, som er vanligere på norsk.

At en eiendom er immateriell eller intellektuell vil si at den ikke er en fysisk størrelse, som for eksempel en bil eller en bolig. Du vil typisk ha eiendomsrett til en idé, enten for nye oppfinnelser, teknisk kunnskap, et design eller navnet på et produkt.

Å ha rettighetene til en idé betyr at du kan bestemme hvem som kan bruke idéen og hvordan.

Hva kan jeg bruke IPR til?

Hvis du og din bedrift har en idé, er det relevant å vurdere hva rettigheter kan komme til å bety: Har du lyst til å tjene penger på idéen? Har du lyst til å finne noen å jobbe med? Vil du hindre andre i å kopiere idéen din?

Det kan også være hensiktsmessig å undersøke om andre har hatt samme idé som deg og allerede innehar rettighetene til den. Med en slik innsikt, unngår du å bruke energi på en idé som viser seg å være sløsing med både tid og ressurser.

Hvis du ønsker å sikre rettighetene til dine idéer, produkter, teknologier og innovative oppfinnelser, er det nødvendig å registrere dem. Du kan beskytte dine idéer på flere måter, for eksempel ved et patent, varemerkeregistrering eller designbeskyttelse . Det er viktig at du tar stilling til hvilken IPR-strategi som passer best for deg og din idé. Ofte vil du stå sterkere med en kombinasjon av flere metoder.

Å formulere og etterleve en IPR-strategi kan være minst like viktig som å formulere strategier for alle andre virksomhetsområder .

6 måter å beskytte din idé

Hemmeligholdelse

Hvis du ikke forteller noen om idéen din, kan ingen kopiere den. Men det kan være en ganske risikabel strategi. Hvis en annen plutselig får en lignende idé, er det ofte vanskelig å hindre dem i å bruke den, selv om du fikk den først.

Offentliggørelse

Ved å publisere  idéen din, kan du bevise at du var den første. Men, dersom du publiserer idéen uten å søke noen beskyttelse, er kopiering av idéen helt lovlig. Andre kan allikevel ikke få patent på idéen etter publisering, noe som åpenbart er en fordel.

Patentering

Patenter gjelder for oppfinnelser og teknologier. Patenter beskyttet din idé for en begrenset periode, så du har tid til å utvikle og tjene penger på idéen.

Varemerkeregistrering

Med en varemerkeregistrering , har du et offisielt stempel som bekrefter at idéen din er distinkt og unik, og at det er din alene. Les mer under menyen: varemerkeregistrering – hvorfor er det viktig?.

Designbeskyttelse

Hvis produktet har et unikt design, kan du beskytte form og andre karakteristiske trekk. En designregistrering er en offisiell anerkjennelse av at et design er unikt og at du har eksklusive rettigheter til det.

Opphavsretten

Opphavsrett gjelder bare for originale, kunstneriske verk som malerier, musikk og litteratur. Arbeidet ditt er beskyttet fra det øyeblikket du begynner å lage det, uten at du trenger å gjøre mer. Imidlertid kan du enkelt kombinere opphavsretts med varemerkebeskyttelse . For eksempel er TARZAN® et registrert varemerke, slik at rettighetshaverne har vært i stand til å kontrollere hvilke avledede produkter som ble gjort med figuren, lenge etter at opphavsretten utløpt.

Hvilken av de ovennevnte former for beskyttelse som passer best til din situasjon, avhenger selvsagt av type bedrift og hvilket produkt du skal ha på markedet. Men, dersom du driver et seriøst og ambisiøst selskap, er det viktig at du analyserer nøye og vurderer fordeler og ulemper ved å søke beskyttelse for dine immaterielle rettigheter.

Dersom du har behov for ytterligere informasjon, eller har spørsmål om hvordan du kan sikre dine immaterielle rettigheter på en best mulig måte, er du mer enn velkommen til å ringe oss på 33 63 93 00, eller send en e-post til pv@pv.dk, så skreddersyr vi en løsning som er optimal for akkurat deg.