Registrert eller beskyttet varemerke?

Hva betyr de forskjellige varemerkesymbolene?
De to symbolene man bruker for å indikere at et navn eller en logo er et varemerke (”®” & ”™”), har forskjellig betydning. Symbolet ”®” indikerer at det er snakk om et registrert varemerke, mens symbolet ”™” viser omverdenen at du bare anser ditt ordmerke eller logo som et beskyttet varemerke, uten å ha registrert det offisielt.

Symbolene viser omverdenen og dine konkurrenter at du anser varemerket som din eiendom, og at andre derfor ikke kan bruke lignende varemerker. Samtidig sender du et signal om at du tar ditt varemerke seriøst og er villig til å gå langt for bekjempe kopister.

Symbolet ® må bare brukes i de land hvor du offisielt har registrert ditt varemerke. I Norge er det Patentstyret som håndterer varemerkesøknader. Søknader om EU-varemerker håndteres av OHIM, Office of Harmonization in the Inner Market.

Symbolet ”™” kan du til gjengjeld bruke så mye du ønsker også i de land hvor du ennå ikke har innsendt en varemerkesøknad.

Les også: Det koster ikke mer enn én kaffe latte i måneden!

Les også: Er ditt varemerke klar til å erobre verden?

 

Kan man bruke et varemerke uten å registrere det?

Under visse omstendigheter er det faktisk mulig å få en varemerkebeskyttelse på én dag, uten å registrere merket, men bare ved å ta merket i bruk. Det er imidlertid viktig at merket brukes på en slik måte at kjennskapet til det er mer enn bare lokal kunnskap. Dette kalles «innarbeidede varemerker».

Du kan oppnå såkalt «varemerkerett» hvis de merkede varer markedsføres f.eks. i butikker og samtidig annonseres i aviser og på nettet. Q8 oppnådde nettopp dette i Danmark da de lanserte en landsdekkende annonsekampanje, da de i sin tid gikk inn på det danske markedet.

Ved innarbeidede varemerker må du kunne dokumentere din bruk, noe som kan være en tidkrevende og vanskelig prosess. Den beste måten å sikre retten til merket, vil derfor alltid være å få det registrert. Med en registrering kan du alltid lett bevise din rett til å drive virksomhet under ditt varemerke, også hvis andre for eksempel beskylder deg for å kopiere deres produkter.

I noen land anerkjennes imidlertid ikke innarbeidede varemerker, og i disse landene er det derfor nødvendig å registrere ditt varemerke. Det er derfor viktig at du undersøker praksisen i de land du ønsker å benytte varemerket. På den måten er du sikker på at du har retten til å bruke varemerket og også rett til å hindre andre fra å bruke det.

Vi kan hjelpe deg med å forstå og fortolke utenlandsk varemerkerett. Kontakt os her:

 

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

 

Tilbake til varemerker