Varemerkebeskyttelse i Kina

Den klassiske feil som mange virksomheter begår, når de utvider til markeder utenfor Europa, er ikke ha en strategi for hvordan man unngår å få krenket sitt varemerke.

Lag en strategi for varemerkerettigheter

Det er viktige forhåndsregler å ta innen man som virksomhet begir seg ut på det kinesiske markedet. Man har typisk en plan for markedsføring og distribusjon på plass, men mange virksomheter unnlater helt å forberede en strategi for f.eks. deres varemerkerettigheter.

En slik strategi bør inneholde flere elementer, inkludert et utvalg av troverdige nasjonale samarbeidspartnere, en grundig forhåndsundersøkelse, en omfattende undersøkelse av fonetiske oversettelser og translitterasjon, samt den faktiske registrering av varemerker.

Å operere og få suksess på det kinesiske markedet krever med andre ord kunnskap og ekspertise, og hvis man som virksomhet ikke har den nødvendige kunnskap omkring varemerker og design, bør man søke råd og veiledning hos eksperter med omfattende kjennskap til kinesisk kultur, de kinesiske varemerkemyndigheter, lovgivningen og med nettverk til relevante partnere.

Fakta om varemerkebeskyttelse i Kina:

  • I 2004 ble det innlevert omkring 550.000 varemerkesøknader i Kina. I 2012 var det tall steget til ca. 1.600.000.
  • I 2004 var 96 % av alle varemerkesøknader i Kina fra lokale kinesere.
  • I 2012 var 93 % av alle varemerkesøknader i Kina fra lokale kinesere.
  • $60 millioner var prisen Apple endte opp med å betale for rettighetene til navnet iPad i Kina.
  • Hong Kong, Taiwan og Macao har deres egne separerte registreringssystem.

Kontakt os

Hvis du har lyst til å høre mer om hvordan vi sikrer dine varemerkerettigheter i Kina, så ta kontakt med vår varemerkesjef Ellen Breddam eller fyll ut dette kontaktskjema:

 

Kontakt våre eksperter

  • Få mer informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine data her

 

Tilbake til varemerker