Plougmann Vingtoft-eksperter mottar ny sertifisering

I mer enn 10 år har «Confederacy of European Patent Information User Groups» (CEPIUG) i samarbeid med nasjonale brukergrupper (f.eks. PIF i Danmark) jobbet med å utarbeide et sertifiseringssystem som skal sette profesjonelle standarder for analysearbeid relatert til IPR.

Målet med et nytt system er:

  • å etablere profesjonelle standarder
  • å sikre kvaliteten på patentrådgivning (selv om der ikke er noen egentlig garanti for at alle patentsøkere som består eksamineringen har det ønskede nivå).
  • å anerkjenne den profesjonelle praksisen

Regler og bestemmelser er nå på plass, og systemet er klart til å tre i kraft. Som en start har det vært mulig for erfarne patentrådgivere å søke om en «Prior Experience Recognition» (PER), såfremt de oppfyller en rekke spesifikke kriterier.

Det betyr at tre av Plougmann Vingtofts eksperter allerede er sertifiserte og har mottatt den beskyttede tittelen «Qualified Patent Information Professional» (QPIP):

Hos Plougmann Vingtoft anerkjenner vi viktigheten av å søke etter patentinformasjon. IP-analyser starter som regel med at man søker etter materiale som analysen skal bygge på. Uansett om det er snakk om en patenterbarhetsanalyse, en «freedom-to-operate»-analyse, en krenkelsesanalyse eller en landskapsanalyse, så er det viktig å finne de relevante dokumentene. Derfor har vi også fokus på å trene patentrådgiverne våre på å gjennomføre patentsøk av høy kvalitet.

LES OGSÅ: